До 20 часа безплатна консултация във вашия офис

Ако искате да разберете, как предлаганите от Antipodes бизнес софтуерни решения ще повишат ефективността на компанията Ви, можете да поканите наш консултант във вашия офис. В рамките на няколко дни той ще проведе серия от интервюта, които ще отговорят на следните въпроси:

Какво е текущото състояние при вас

  • Какви са основните бизнес процеси протичащи в организацията ви;
  • Какви информационни системи в момента използвате и дали има пропуски в автоматизирането и интегрирането на цялостната информация;
  • Адекватна ли е изградената комуникационна инфраструктура в компанията ви;
  • Силни и слаби страни на организацията на вашите бизнес процеси;
  • Пропуски в бизнес процесите.

Както и отговор на въпросите

  • Кои проблеми трябва да се адресират първо;
  • Каква трябва да е последователността на реорганизиране на бизнес процесите;
  • Има ли места, където с минимални усилия може да се постигне драстично подобрение на работата ви;
  • Как можем да повишим ефективността на екипа ви, да оптимизираме разходите и да повишим приходите, използвайки софтуерното решениe Antipodes.Cubes.

Направения безплатен анализ не ви задължава по никакъв начин да закупите продукт или услуги от нашата компания в бъдеще.

Свържете се с нас