Проучване на Gartner за предимствата на BPM системите

Доказано е, че BPM софтуерът може да редуцира времето, необходимо за изпълнението на един процес до 85%, чрез елиминиране на времето между две последователни задачи, пълно автоматизиране на отделните стъпки от процеса, пускане на паралелно изпълнение на задачи и лимитиране на времето за изпълнение на всяка стъпка.

Ключови предимства

  • По-ниски оперативни разходи - Драстично намалява разходите по управление, свързани с наблюдение, 
оценка и контрол на персонала.
  • По-висока ефективност - Отпадане или значително съкращаване на времето за изпълнение на редица спомагателни бизнес процеси. Драстично намаляване времето за 
прехвърляне на информация между отделните бизнес звена.
  • По-добри условия за
 служителите - Въвеждането на стриктни правила за работа, надежден механизъм за оценка и контрол са предпоставка за добра фирмена атмосфера.
  • По-добро управление на промените - Гъвкава и приспособима информационна система с визуални инструменти за моделиране и мониторинг на процесите в ръцете на управленския екип е предпоставка за постоянното усъвършенстване на бизнес модела.
  • По-добри комуникации - Информацията в системата винаги намира правилния потребител, поради което времето за реакция между отделните задачи е сведено до минимум.
  • По-добро вземане на решения - Управленския персонал е в състояние да 
контролира всяка стъпка от дейността 
на компанията, да намира “тесните 
места” и да оптимизира операциите. Вземането на решения е много по-лесно 
когато можеш да получиш поглед “отгоре”
 върху дейността на организацията.

Важен актив за целия мениджмънт

Дали това е приложимо при вас?

За да разберем дали всичко това е приложимо във вашия случай, в момента сме предприели кампания за до 20 часа напълно безплатна консултация. В провежданите сесии сме предвидили при необходимост да се включат и специалисти от други фирми. Целта ни е да сме полезни дори и да не станете наши клиенти.

Разберете повече