Защо Antipodes.Cubes?

Antipodes.Cubes не е система, към която Вие трябва да се нагаждате, променяйки начина на работа във фирмата Ви. Едно от най-важните предимства на решението е способността му то да бъде изцяло съобразено с нуждите на вашата компания и процесите, протичащи в нея.

Antipodes.Cubes се внедрява бързо, без това да пречи на работата на Вашата компания. Досегашната ни дейност показва, че екипите свикват лесно с използването на системата. Тя има ниска цялостна стойност на притежание (TCO - Total Cost of Ownership) и започва да се изплаща веднага, след като заработи при клиента.

Причинaтa за успеха на Antipodes.Cubes се крие в комбинацията от гъвкави възможности за моделиране на решението според нуждите на всеки отделен клиент и в специфичния web 2.0 интерфейс, улесняващ достъпа до фирмените данни от всякъде и чрез всякакви устройства. Системата дефинира всички бизнес процеси във фирмата, автоматизира ги и след това се грижи дейностите във фирмата да бъдат целенасочени и подчинени на тези процеси. Тя е способна да открие скритите ресурси във Вашата компания и да ги подчини на основните цели, поставени пред екипите.

Доказано е, че BPM софтуерът може да редуцира времето, необходимо за изпълнението на един процес, до 85% чрез елиминиране на времето между две последователни задачи, чрез пълно автоматизиране на отделните стъпки от процеса, чрез пускане на паралелно изпълнение на задачи и чрез лимитиране на времето за изпълнение на всяка стъпка. В допълнение интуитивният уеб интерфейс на Antipodes.Cubes ще даде на мениджмънта и служителите Ви свобода при използването на фирмените ресурси, позволявайки им да работят ефективно, независимо къде се намират и без никакви компромиси със сигурността.

Ключови предимства

Antipodes.Cubes Ключови предимства

 • По-ниски оперативни разходи - Драстично намалява разходите по управление, свързани с наблюдението, 
оценката и контрола на персонала.
 • По-висока ефективност - Отпадане или значително съкращаване на времето за изпълнение на редица спомагателни бизнес процеси. Драстично намаляване времето за 
прехвърляне на информация между отделните бизнес звена.
 • По-добри условия за
 служителите - Въвеждането на стриктни правила за работа, надежден механизъм за оценка и контрол са предпоставка за подобряването на фирмената атмосфера.
 • По-добро управление на промените - Гъвкавата и приспособима информационна система с визуални инструменти за моделиране и мониторинг на процесите в ръцете на управленския екип е предпоставка за постоянното усъвършенстване на бизнес модела.
 • По-добри комуникации - Информацията в системата винаги намира правилния потребител, поради което времето за реакция между отделните задачи е сведено до минимум.
 • По-добро вземане на решения - Управленския персонал е в състояние да 
контролира всяка стъпка от дейността 
на компанията, да намира “тесните 
места” и да оптимизира операциите. Вземането на решения е много по-лесно, 
когато можеш да получиш поглед “отгоре”
 върху дейността на организацията.

Важен актив за целия мениджмънт

 • Ако сте собственик на фирма, внедряването на Antipodes.Cubes ще Ви гарантира понижаване на разходите и по-голяма печалба от дейността, както и повишаване на стойността на компанията.
 • Ако сте финансов директор, решението ще Ви помогне да оптимизирате разходите и ще Ви даде гаранции, че те се инвестират правилно и винаги обвързано с целите на компанията.
 • За ИТ мениджърите Antipodes.Cubes означава една много по-предвидима и надеждна информационна инфраструктура, чието бъдещо развитие и поддръжка е въпрос на минимални усилия и следва съвсем естествено нуждите на фирмата.
 • Ако сте управител, вие ще спечелите в лицето на Antipodes.Cubes важен съюзник, който може да ви гарантира, че всички ресурси в компанията са впрегнати в осъществяването на ясно начертани процеси.
 • Ако сте инвеститор, вие бихте заложили на компания с внедрен Antipodes.Cubes, защото това е гаранция, че инвестирате в добре структуриран бизнес, който не зависи от познанията и уменията на отделните мениджъри.

Antipodes.Cubes се нагажда според нуждите на Вашия бизнес

Внедряването на нашия BPM софтуер не изисква Вие да променяте начина, по който функционира компанията Ви. Вместо това, той ще бъде съобразен с процесите, протичащи в нея. Посредством вградения в него Workflow Architect ние ще създадем решение, подходящо за конкретните нужди на Вашия бизнес, което ще може лесно да се променя от нас или от Ваши специалисти, успоредно с развитието на фирмата.