Antipodes.Cubes, BPM + ERP system

Antipodes.Cubes Antipodes.Cubes е мощен BPM (Business Process Management) софтуер и напълно функционална ERP (Enterprise Resource Planning) система с богати функции за сътрудничество и комуникация, събрани в едно решение. С Antipodes.Cubes Вие получавате комбинация от пълноценна ERP система, която покрива функцинално информационните нужди на компанията с всичките плюсове на един процесно-ориентиран подход. Комбинацията от двете Ви дава не само цялостен поглед върху корпоративните ресурси, но и върху процесите, протичащи във фирмата във всеки един момент.

Модули на системата

CRMМодулът за връзки с клиенти е създаден за да подобри обслужването на вашите клиенти, като улесни съвместните действия на Вашите търговци. Той организира всички данни, свързани с определен контрагент и ги прави лесно достъпни за Вашите служители.
повече информация ...
ФинансиУправлението на финансите е ключов фактор за успеха на всяка организация. Модул финанси Ви дава цялостна картина за паричните потоци и наличности в компанията и е мощно средство за оптимизиране на разходите, анализ и повишаване на приходите, както и управление на вземанията и задълженията.
повече информация ...
Административни документиТози модул от Antipodes.Cubes е създаден, за да улесни фирмената администрация, да я превърне от досадна пречка - в инструмент за улесняване работата на екипите и повишаване на тяхната ефективност, както и да оптимизира документооборота, спестявайки разходи и време на служителите и ръководството.
повече информация ...
Балансирана ОценкаТози модул използва генерираните от BPM системата данни и показатели, за да отговори на най-важните въпроси, свързани с развитието на Вашата организация, да покаже къде се намира тя спрямо дългосрочните Ви цели и кои фактори влияят положително или отрицателно върху тяхното постигане.
повече информация ...
Поръчки и ПродажбиAntipodes.Cubes има всички ефективни инструменти за оптимизиране работата на служителите по продажбите и спестяване на тяхното време. Вграденият в системата модул Продажби позволява бързо и лесно създаване на нови оферти, поръчки,  продажби, както и мониторинг на тяхното изпълнение, фактуриране и заплащане. 
повече информация ...
Склад и логистикаСъс складовия модул на Antipodes.Cubes, вие ще можете по всяко време да следите актуалното състояние на Вашите складове и ще сте сигурни че артикулите в тях са с коректна себестойност. Този модул е в състояние да организира цялостната логистична дейност на фирмата.
повече информация ...
Сервизна дейностПоддръжката може да има критично значение за запазване на дългосрочни взаимоотношения с клиентите. А това означава не само увеличаване на приходите от съществуващите клиенти, но и ефективно използване на рекламата от уста на уста, повече положителни мнения за Вашата компания и в крайна сметка по-успешно управление на марката Ви и повече нови клиенти.
повече информация ...
Управление ПроектиМодулът обезпечава всички аспекти от управлението на един проект, свързаното с него управление на човешки ресурси, финансови средства, време и др. ресурси, като при това поставя проектните дейности в контекста на цялостното управление на бизнес процесите в компанията.
повече информация ...
АвтопаркТози модул от Antipodes.Cubes е създаден с цел ефективното управление на фирмените превозни средства. Той е подходящ за компании в сферата на транспортните и спедиторски услуги, куриерски и дистрибуторски, вериги за търговия на дребно, телекомуникационни оператори и всякакви други фирми с голям автомобилен или машинен парк.
повече информация ...