Prim.bg ще бъде регистриран софтуер по Наредба № Н-18 от 13 Декември 2006 на НАП

14 February 2019

Prim.bg ще бъде регистриран софтуер за отчитане и извършване на търговската дейност във връзка с изискванията, поставени от НАП, относно Наредба № Н-18 от 13 Декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.