Потенциални грешки при внедряване на ERP система и как да се избегнат 2

22 May 2017

№ 2 - Неизпълнение на ангажимент, неучастие на ръководния екип в цялостния план

Липсата на ангажираност от страна на висшето ръководство се цитира по-често от всеки друг фактор като основна причина за неуспешни ERP реализации.

ERP системите докосват всяко ниво на организацията и всяка среда в организацията. Почти всеки план за внедряване ще доведе до неодобрение, натиск и активно подкопаване на процеса на внедряване в някакъв момент от плана. Повод и за заплахи за отделните кариери неизбежно ще се прояви по време на проекта. Без ангажимент от висшето ръководство тези фактори са почти невъзможни за преодоляване.

Тези проблеми не могат да бъдат решени от мениджъри на отдели или от екипи на трети страни. Участието на управленския екип, от самото начало до изпълнението и след това, трябва да бъде явно, активно и постоянно. Присъствието на "ръководна сила" потвърждава надеждността на избраната система и внедрител, както и самия план за внедряване.

Участието на изпълнителния директор не трябва просто да бъде козметично. Конкретните етапи на проекта трябва да бъдат предварително съгласувани с докладите за напредъка и подписването на приключването, извършено от ръководния екип.

Това не означава, че няма да са необходими корекции в средата на плана; Напротив, те са почти неизбежни. Ефективното и бързото извършване на тези корекции вероятно ще изисква изпълнителна подкрепа.

№ 3 - Неприемане на собствеността върху изпълнението

Независимо от офертите, предлагащи реализации "до последната стъпка", такива интеграции не съществуват. Вашата система, вашата компания и вашите проблеми, са тези, които трябва да бъдат решени. Това трябва да е вашият процес на внедряване.

Колкото повече включвате вашите собствени служители, толкова по-добре. Хората разбират системите, в чието изграждане участват. Те знаят как работят нещата, защото са били там, когато системата е проектирана и построена. Когато настъпи денят за "go-live", вашите служители ще знаят точно какво ще се случи и как ще работят процесите.

Екипите за изпълнение от трети страни или тези на внедрителя могат да бъдат изключително полезни. Но без вашите вложения, когато сте изправени пред избор, те ще направят най-подходящия избор според собствените си нужди.

 

Следва: