Потенциални грешки при внедряване на ERP система и как да се избегнат

08 May 2017

По материали от erpnews

По някаква причина повечето компании имат болезнено очакване за лошо замислени, лошо изпълнени или по друг начин катастрофални ERP проекти. 

Един отрицателен ефект от тези обществени неуспехи е страхът и нежеланието на ръководните кадри и управлението на фирмите като цяло да се включат във всичко, свързано с ERP. Това е жалко, защото ERP, внимателно подбрана и правилно изпълнена, доставя голяма полза за почти всяко предприятие.

Ясното мнозинство от критични въпроси, свързани с трудните ERP реализации, се корени в много ранните етапи на проекта. ERP е малко като космическа мисия. Ако не получите правилно стартиране, останалото няма смисъл.

За да преодолеят страха и недоразуменията за подбора и изпълнението на ERP, специалистите в областта са събрали информация за пет често срещани и често катастрофални грешки, които са общи за много ERP неуспехи. 

№ 1 - закупуване и избор на ERP система, базирана на име или цена

Има толкова много системи, предлагани от толкова много доставчици, предлагащи толкова много разнообразие по отношение на функции и функционалности, че ограничаването на селекцията до продавачите с признати имена е в крайна сметка безотговорно. Предизвикателствата, с които клиентите се надяват да се справят чрез ERP, са еднакво разнообразни и процесът на подбор трябва да се ръководи от спецификата, свързана със решаването на тези проблеми.

Единственият приемлив метод за избягване на това е прилагането на "подробен анализ на оценката и подбора", за да се определят специфичните нужди, които трябва да бъдат разгледани, и характеристиките, необходими за посрещане на тези нужди.

Ако търсите иновативни решения, предлагани от компании с най-съвременни идеи, вие по-вероятно ще намерите вашето решение между по-малки и по-нови компании. Големите доставчици с изградени имена са по-загрижени за запазването на пазарните си позиции и цените на акциите, отколкото за иновативните нови решения.

Що се отнася до цената, компанията трябва да е наясно че една ERP система изисква не малка инвестиция. Защо се получава така? ERP се използва за да се управлява цялото предприятие. Дискусията за ценообразуването трябва да се осъществи по отношение на стойността, а не толкова, кой от продавачите предлага най-ниската цена на пазара.

Следва: