Претегляне на разходите за изпълнение на ERP срещу разходите за неефективност 2

24 April 2017

2. Имате ясна визия за това какво може и трябва да направи вашата ERP система при внедряването във вашата организация. За да завършите # 1, ще трябва да имате ясна представа за това, къде се намира вашата организация и какво очаквате да извлечете като ползи от вашата ERP система. Може би сте като повечето клиенти, които  нямат никакво съмнение, че една нова ERP система е подходяща само защото настоящата система е толкова остаряла, че нямате друг избор. Това обаче не е достатъчно добра причина. Трябва да определите какво точно искате да получите от системата си - увеличаване на продажбите, намаляване на времето за цикъл на процеса, по-ниски разходи за труд и / или каквито и да е конкретни ползи, които очаквате да постигнете. Само когато сте направили това, можете да определите количествено разходите за неефективност.

3. Определете как вашата организация ще постигне тези предимства. Числата в такъв случай са безсмислени без ясни и осезаеми стъпки как да ги постигнем. За да реализирате напълно тези потенциални бизнес ползи, екипът ви ще трябва да очертае стъпките и отговорниците за стъпките,нужни за реализиране на тези предимства. Например, кои специфични софтуерни модули и промени в бизнес процесите ще бъдат необходими, за да се постигне очакваната полза от увеличаването на инвентаризацията? Как точно ще се променят процесите, за да се намали времето нужно за процеса? Отговорът на множество въпроси като тези ще гарантира, че реализирате очакваните ползи за бизнеса, вместо да създавате бизнес кейсове, от които никой няма полза. Това също така ще осигури и силна основа за управление на организационната промяна надолу по веригата, обучението и комуникацията на служителите.

За съжаление, никога не е подходящо време да се започне инициатива за специализирания софтуер, но това е нещо, което повечето организации трябва да развият, за да увеличат приходите си и да подобрят обслужването на своите клиенти.