Претегляне на разходите за изпълнение на ERP срещу разходите за неефективност

10 April 2017

По материали на Eric Kimberling/Panorama Consulting

Новият софтуер струва пари, консумира време и създава риск за организацията, която го прилага. За съжаление - или за щастие, в зависимост от начина, по който го гледате - тези разходи са много осезаеми, което може да изплаши изпълнителния екип и да ги накара да забавят инвестирането в реализациите на ERP.

Предимствата на тези разходи за внедряване са малко неясни, неточни и могат да бъдат по-трудни за количествено определяне. Това прави задачата за увереност в инвестирането в нова ERP система донякъде предизвикателна.

" Това е явление, което наблюдаваме за много от нашите клиенти. Недостатъкът на твърде дългото чакане, за да се съчетаят разходите и ползите от новата ERP система, е, че сте по-склонни да изчакате, докато е твърде късно - или най-малкото чакайте, докато нямате друг избор, освен да замените системата си....И така, какво можете да направите, за да вървите напред и точно да прецените разходите за внедряване, в сравнение с цената на неефективността, ако не ги приложите?.." 

1. Количество на разходите за неефективност. "... Вашите текущи процеси вероятно са счупени, неефективни и / или се нуждаят или е дошъл момента за подобрение. Тези разходи са много реални и много осезаеми, въпреки че  може да не изглеждат толкова конкретни, колкото познатите договорени покупки във вашия бюджет за внедряване. Вашите служители, клиенти и ръководители изпитват всички тези разходи, така че е ваша задача да ги изчислите количествено. Тези разходи ще станат още по-реални, след като определите колко време се губи за текущите дейности и колко време може да се спести с автоматизирането на някои от тези процеси (като всички трябва да са част от инициативата за управление на бизнес процесите). Прилагайте тези изчисления за намаляване на разходите за труд и други ползи от процеса и ще можете да нарисувате картина на измеримите разходи, които ще бъдат спестени чрез въвеждането на нова система."

Следва.....