3 Основни предимства на интегрирането на ERP и CRM

30 March 2017

Ако искате да рационализирате бизнес процесите и да увеличите производителността, обмислете интегрирането на софтуерните системи за планиране на корпоративни ресурси (ERP) и управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM). Това ще помогне да се премахнат дупките в данните в организацията си и да се оптимизират операциите, за да се подобри ефективността.

Нека да разгледаме три ползи от сливането на  ERP и CRM софтуера.

Колко добре познавате клиентите си? Едно от най-големите предимства на ERP и CRM интеграцията е, че ви дава пълна представа за вашия клиент. От перспективата на продажбите и support, до финансирането и счетоводството, тези системи заедно осигуряват пълна видимост на потребностите на клиентите ви, навиците за пазаруване, история на поръчките, предпочитания, отчетност и т.н. Това познание дава по-добра представа за клиентската база, може да ви помогне да изградите трайни взаимоотношения с клиентите и да определите къде има потенциал за бъдещ растеж. Това дори може да спомогне за предвиждане нуждите на клиентите.

По-добър достъп до критична информация. Решението CRM § ERP дава възможност на служителите ви да имат достъп до важна информация в реално време. Без него вашите служители са по-малко ефективни. Например, когато даден клиент се свърже с вашия клиентски център с прост въпрос относно състоянието на дадена поръчка, вашият служител не трябва да влиза в различни системи, за да получи достъп до тази информация или да се допита до други служители. Едно напълно интегрирано ERP и CRM решение дава възможност на служителите ви да имат достъп до информацията, от която се нуждаят, точно когато имат нужда от нея. С натискането на бутон те могат да извличат информация за инвентара, пратки, клиентски финансови данни, история на поръчките, връщания, плащания, ценообразуване и т.н.

Рационализиране на бизнес процесите. В миналото, без интегрирано решение, много бизнес процеси се управляваха ръчно и отнемаха много време. Ключова полза за сливането на вашия ERP софтуер и CRM е повишената производителност чрез рационализиране на процесите и автоматизиране на работния поток. Освен това интегрираното решение намалява размера на дублирането на задачите при въвеждане на данни.

Source: WorkWise ERP Blog