Затрудненията на компаниите при използването на облачни ERP системи

07 March 2017

Персонализирането на облачните ERP системи е един от най-популярните проблемите на съвременните фирми и това е важен аспект на Cloud ERP, тъй като влияе на цялостната производителност и ефективност. Персонализирането също увеличава гъвкавостта, която дава конкурентно предимство. Основният проблем е, че повечето доставчици предлагат стандартен работен процес, за да достигнат до по-голям брой потенциални клиенти. Но като се има предвид, че всяка компания е уникална - различните предприятия имат свой собствен начин за осъществяване на бизнес процесите по начин, по който се увеличава неговата ефективност. Предприятията трябва също да коригират ERP системите в съответствие с техните уникални бизнес изисквания.

Въпросите на сигурността са много важни за почти всяка компания и това е основна грижа. В облачните ERP системи, данните се съхраняват в центъра за данни на доставчика, което означава че сигурността им е в негови ръце. Това може да бъде положителен или отрицателен аспект в зависимост от доставчика. Ако една компания не може да се справи със своята сигурност и/или липсва такъв съпорт- тя може да се довери на възможностите на доставчика да защити нейните данни. Някои компании могат да се чувстват неудобно с предаване на сигурността на компанията в ръцете на някой друг. Но, разбира се, това е въпрос на доверие към достачвчика.

Наличността е друга пречка по пътя към облачната ERP. Проблемите, свързани с Availability се дължат на естеството на модел на софтуера. За да бъде в състояние да се използва облачна ERP, се изисква интернет връзка и достатъчно честотна лента, за да се достъпи до ERP, която е под облака. Има много фактори, които ще повлияят на стабилността на работа със системата в облака. Всеки потребител трябва да може да качват и сваля данни. Пречка, за да се направи една от тези задачи би довело да загуба за компанията, което ще се отрази на ефективността на бизнеса. Следва...