Съзряване на хибридните ERP системи с по-добри стратегии на компаниите 6

23 February 2017

Гъвкавост и сложност

Хибридната среда осигурява много по-голяма степен на гъвкавост за компании, когато имат нужда да увеличат бизнеса си или се да се ориентират към нови области. Тази гъвкавост от гледна точка на цена е важна относно изискванията за интеграция и управление, и менажирането на тази интеграция чрез различни ъпдейти на решенията.

Подчертава се значението на балансирането на бързината и гъвкавостта, която хибридната ERP система осигурява със сложността. В чиста on-premise среда, решенията се разглеждат цялостно заедно в настоящето състояние . От другата страна, ако се използва предварително конфигурирано решение базирано на облака, бизнес процесите на конкретната компания могат да се приемат за стандартни, за да се опрости използвания подход.

С хибридните ERP системи предоставят други решения - балансът е в това, да се използва облака, за да се предефинират настоящите процеси, за да се даде възможност за бързи иновации при запазване на знанието и данните, които зависят от in-house системите.

Специалистите виждат по-широко използване на облака за опростяване на ERP поддръжката и управление като цяло, като се позовават на четири принципа на трансформация: опростяване, стандартизиране, централизиране и автоматизиране. Всичко се опростява в управлението на системите, една от основните причини за приемането на облака е да се избегне инфраструктура и времето и усилията за on-premise надстройки.

Докато добрият избор за много компании може да бъде чисто облачно решение, консенсусът в индустрията е, че това няма да стане в по-голям мащаб в скоро време. Като това, което се случва в момента е с фирми, които внедрявар ERP система за първи път. 

ERP доставчици възприемат облачните решения като първоначален вариант, но се очаква да развиват и поддържат своите on-premise решения за неопределено време. 

Едва ли има клиент на ЕРП услуги, който не разбира необходимостта от приемането на облака. Съществува една нова визия в почти всички организации, която малко или много идва от настоящата бизнес среда. Дигиталната трансформация, проблемите във всяка индустрия, недостига на таланти в световен мащаб, увеличението на роботизацията, радикалните промени в много от традиционните професии (поради наличието на нови софтуери с възможност за автоматизация), и все по-големите очаквания на клиентите произвеждат нестабилност на бизнес модела. А има и една нова визия за ИТ инфраструктурата в подкрепа на новата организация. Могат да се постигнат иновации, необходими за отговор на променящите се очаквания на клиентите, само ако организациите се възползват от облака.

Хибридните системи са в състояние да реагират по-добре на новите пазарни условия. Компаниите трябва разграничат върху какво да се съсредоточат в бъдеще. Относно какво имат нужда от повече информация. Какви умения съответстват на даден продукт, какво може да се постигне в настоящата бизнес среда.

По материали от http://www.erpnews.com