Съзряване на хибридните ERP системи с по-добри стратегии на компаниите 5

09 February 2017

Процесът на планиране

Специалистите разработчици насърчават своите клиенти да започнят планиране на своята хибридна ERP система чрез оценка на това, което е налично и след това с оценка на инфраструктурата, за да се научи какво е необходимо. Как тази оценка ще се обвърже с техните нови бизнес изисквания? Какви бизнес функции има смисъл да се преместят в облака и в какви срокове?

Компании, които виждат много проблеми в своята индустрия ще се ориентират към различни решения за това какво да преместят в облака отколкото други, работещи в стабилна индустрия, от което се открояват два основни модела: пълна трансформация или обновяване.

Ако трансформацията на бизнеса е непосредствено решение, тогава организациите ще се стремят да направят фундаментални промени в тяхната ИТ инфраструктура, която включва преместване на ERP в облака. Но ако са в среда, в която е ясно, че има проблеми, които биха се появили в бъдеще, тогава е възможно да се направи нововъведения  "at the edge" - от започване на преобразуването чрез приемането на облачните приложения за планиране и бюджетиране или поръчки. След това е стратегически въпрос за това с какво ще се продължи. Но е важно да се има предвид, че за всяка компания този момент носи различен смисъл - много организации преминаващи към облака по втория начин ще управляват множество паралелни имплементации, за да ускорят необходимите трансформации.

Разработчиците разграничават три различни изисквания, които са от съществено значение за оценяването на съображенията към хибридните ERP системи и създаването на план за действие. Най-важното е активното участие на хората, които управляват бизнеса. Следващи са потребителите, които активно са запознати с профилите на своите клиенти/доставици и решенията, които компанията предлага. На трето място е състоянието на предварително конфигурирания подход, базиран на облака по отношение на функционалност и интеграционни сценарии. Да се проучват предварително най-добрите практики за облачни интеграции и решения.