Съзряване на хибридните ERP системи с по-добри стратегии на компаниите 4

20 January 2017

Дори и със силни APIs, интеграцията представя поредното предизвикателство в това актуализациите от всеки доставчик в облачните услуги да работят по свой собствен график. Специалистите добавят, че преди 15 години въпросите са се организирали около това дали компаниите искат напълно интегрирано решение или най-доброто до момента.

Интеграцията дава възможност за по-лесен достъп до данни от множество източници, а това означава, че компаниите трябва да преосмислят начина, по който се докладва и анализира в рамките на една хибридна ERP система. Днес разработчиците се фокусират върху това, да се гарантира на потребителите да имат един източник, който черпи данни от множество различни системи. Тъй като SaaS системите обикновено са по-лесни за използване от традиционните ERP потребителски интерфейси, крайните потребители могат да работят по-бързо, защото не е нужно да въвеждат много данни или прекарват много време, търсейки правилните полета.

Новите технологии, които подхранват цифровото преобразуване, като машинно обучение, интернет на нещата, и облачните анализи се развиват бързо, и това трябва да се вземе в предвид при планиране на хибридна ERP. Облачните услуги улесняват работата на IT, за могат да правят повече анализи и да анализират нови инструменти като IoT.

Специалистите споделят, че облакът променя естеството на необходимите ресурси за подкрепа на бизнеса. Същите тези ресурси могат да използват новите платформи като например услугите PaaS, за да се интегрират приложения и създаването на еднакви работни потоци в множество системи - както On premise така и в облака - като в същото време поддържат сигурността и производителността.

Едно от предимствата на оптимизирането употребата на SaaS доставчици е, че не е нужно да се свързват допълнителни системи, закупуването на нов хардуер, управлението на капацитета, промени в структурата на базата данни и ъпгрейди. Оперативно се прекарват значително по-малко време, фокусирано върху инфраструктурата. Извлича се повече стойност чрез извършвана на конфигурации, а не чрез допълнителен потребителски код или потребителски изходи, което позволява повече време за дейности с добавена стойност.

Следва...

programming-language-at-workplace_1134-65