Съзряване на хибридните ERP системи с по-добри стратегии на компаниите 3

06 January 2017

Сега, след като компаниите могат да разберат хибридните ERP системи, те по-добре могат да определят своите приоритети за избор и прилагане на решения в рамките на хибридната среда. Още някои фактори, които мотивират клиентите към хибридно решение са:

  • Консервативна отношение към чисто облачна среда;
  • Желанието за контрол, съхранение и изолиране на данни;
  • Зависимости на компаниите от локалната мрежа за непрекъсваемост на бизнес процесите (скорост и свързаност);
  • Възможността за персонализиране на конфигурацията на инфраструктурата от услуги за да отговарят на специфични бизнес нужди като мащабируемост;
  • Инвестиции на компанията в центрове за данни и ресурси;
  • Избор за отделяне на оператора на услуга от доставчика на услуги, за да се избегне блокиране от един единствен доставчик.

"Истински хибридната система, е прагматична и съчетава най-доброто от облака и локалната среда" Следването на прагматизмът е необходимо за стартирате на бизнес процеси и съхраняване на данни в рамките на облака и собствените центрове за данни на компанията. Например, клиентите с големи нужди от анализи може и не трябва да разчитат само на данни, които се намират в техните собствени центрове за данни, облакът сега е богат и необходим източник на информация за да се получат най-добрите анализи; фирмите трябва да използват всички налични източници на данни." Стои и въпроса за това какъв тип облак да се използва за извършване на определена дейност. 

Интеграцията в рамките на хибридната система ERP и с решения извън основната ERP е друг важен фактор. Бизнесът трябва да обмислят бизнес интеграции, как те ще се свържат с техните съществуващи системи; мащаб и- може ли системата те отговори на мащаба на техните нужди и др. Почти всички доставчици на традиционни и облачни ERP системи  и доставчици на решения в облака предлагат API библиотеки, за да свържат своите предложения към друг софтуер. Ако API е достъпно от доставчика на дадено решение, тогава то може да се намери и в open API repository. 

Управление на APIs от няколко разработчика е голяма промяна за фирми, които са използвали една единствена платформа. От гледна точка на системите за администриране и от техническа гледна точка, потребилетят в крайна сметка се занимава повече с това да се увери, че структурите на API работят правилно, че данните, предоставени във всяка нова версия работят по начини, които са в съответствие с миналите събития...

Следва: