07 November 2016

По материали от http://www.information-management.com/

Когато става думи за ИТ директорите от някои от водещите световни марки, които работят с ERP, те са на кръстопът с техните софтуерни стратегии. Фундаменталният въпрос се свежда до това: Трябва да има надграждане на използваното или, че е време да се помисли за други варианти?

Това не е прост въпрос, защото предизвикателствата, пред които тези ИТ директорите са изправени днес са безпрецедентни. В миналото техните фирми са били повлечени в наплив да бъдат актуални, но  днес те знаят, че трябва да се инвестира в цифрови преобразувания и анализ, за ​​да се подобри преживяването на клиента и да се работи по интелигентно, за да се конкурират. В същото време, 89% от ИТ бюджетите са изяждат от текущите операции.

Как се стига до тук? През 1990-те и началото на 2000 г., когато повечето ERP клиенти са започнали пътуването си, те са работели чрез непрекъснато обновяване на своя ERP софтуер. Без значение с кой вариант са започнали, те често харчат милиони долари, за да получат своите ERP системи. По този път, големите доставчици на софтуер за набюдавали своите клиенти и създават реални подобрения, които доставят истинска стойност.

Но с течение на времето, тъй като софтуерът става по-зрял, реалните подобрения, които доставят истинска стойност се забавят, поради което качеството на customer support намалява. Някои ERP доставчици вдигат таксите за поддръжка и много клиенти стават недоволни. По време на този период от време, по-голямата част от ERP потребителите са създали персонализации и интеграции, които да им дадат конкурентно предимство.

Въз основа на актуалните данни и казуси, 65 процента от проблемите на клиентите са свързани с customized код.Тези гигантски софтуерни доставчици не поддържат custom код, и някои ИТ директорите казват, че самото съществуване на такъв код просто дава на ERP доставчика възможност за извинение, за да се избегне предоставянето на support.

Софтуерът не се износва, но кое го прави неработещ? След като по-голямата част от грешките са открити в новите версии на софтуера, в 2 или 3 години след неговото внедряване, какво го кара да се счупи? Две неща:

1) Смяна в кода

2) Промяна в данните

След това софтуерът се сблъсква с условия, които никога не е виждал преди и може да реагира отрицателно.

Следва...

work-731198_960_720