17 October 2016

Друг важен аспект е, че ERP системите ще бъдат по-бързи в бъдеще, тъй като редизайна на основата на структурата на данните на софтуера и използването на технологии, като in-memory processing ще премахнат почти всички препятствия. По-бързите системи ще позволяват по-кратки цикли, които насърчават корпоративната гъвкавост, защото достъпът до актуална информация ще е по-бърз.

Друга важна промяна, която вече е в ход, е способността да се правят анализи в реално време, или почти в реално време на данни, съхранявани в системата ERP. Категорията Business Intelligence (BI) софтуер  е разработена преди две десетилетия, за да се даде възможност на компаниите да получат полезна информация от наскоро реализиран ERP софтуер. Докато BI адресира този недостатък, той също добавя към цената и сложността на ИТ операциите на фирмата.

Друг фокус на новите ERP системи ще бъде колаборацията. In-context сътрудничеството предоставя важен набор от способности, които могат да подобрят ефективността. Вместо да следват общия модел, възможностите за социално сътрудничество в ERP и други бизнес приложения разбират, че индивидите принадлежат към различни групи.

Например, хората в една компания обикновено имат обща роля и една или повече определени задачи. Някои връзки са постоянни, докато други започват и завършват с един проект. Въпросите, които възникват могат да бъдат отворени за всички, или ограничени до специфични групи, подгрупи на групи или частен диалог. Заявки и коментари могат да бъдат общи, специфични или някъде по средата.

Някои разговори, особено във финансовите или данъчните служби, трябва да бъдат строго контролирани. Софтуер, който разбира контекста на извършената работа и автоматизира процеса на управление на кой, какво и кога ще подкрепи по-ефективното сътрудничество, по-бързото приключване на задачите, по-голяма осведоменост за ситуацията в рамките на организацията и в резултат по-добро вземане на решения. През последните три години, ERP доставчиците са за въвеждане на повече възможности в in-context съвместната работа в техния софтуер.

Mobile активирането вече е важна способност на някои ERP системи. ERP доставчиците се фокусират върху тези елементи, при които мобилността е важна, както и оптимизирането на user experience за изпълнение на задачата и платформата. За разлика от CRM, продажбите и системите за автоматизация, където продажбите и информационното обслужване трябва да бъдат достъпни по всяко време и навсякъде, значение на мобилността в ERP зависи от това кой го използва и защо.

Някои задачи, като например въвеждане на данни не са много подходящи за мобилни устройства, докато рутинни задачи и одобрения са. Те трябва да са прости за конфигуриране и разработка, както и използване.