10 October 2016

Това ще даде възможност натоварванията да бъдат разпределени по-равномерно по месеци и тримесечия, а не да се налага да се изчака до края на периода. По този начин, много фирми ще бъдат в състояние да ускорят своето развитие.

Непрекъснато счетоводство може да допринесе за осигуряване на стратегически фокус на организацията върху финансите - промяна, която организациите ще приветстват. В проведено изследване на финансите, девет от 10 участници, казват, че е важно или много важно за финансовите отдели да поемат стратегическа роля в управлението на тяхната компания.

В много отношения, днешните ERP системи са точно това, което хората не искат повече. Те са изключително времеемки и скъпи за създаване, поддръжка и модифицира. В проведено ERP изследване само 21 на сто от по-големите компании казват, че въвеждането на нови функционалности в ERP системите е лесно или много лесно, докато една трета го характеризират като трудно. Заради тази и други причини, сегашното поколение на ERP софтуер действа като бариера за иновации и усъвършенстване.

ERP системите са предизвикателство поради сложността на бизнес организациите. Това няма да се промени. Преминали са десетилетия в изследвания на всички видове предприятия от различни гледни точки - от стратегически бизнес модели на високо ниво до финансовите отчети и изпълнението на конкретни производствени и финансови процеси.

За непосветените, всичко в бизнеса изглежда просто, докато не се вгледаме в детайлите. След това, дори когато се отстранят несъществени елементи, все още изглежда сложно. ERP системите са сложни, тъй като съответните работни изисквания са сложни. Например, във всяка организация има конкуриращи се искания и приоритети по време на работа, когато една ERP система е създадена.

Въпреки, че някои аспекти на ERP винаги ще бъдат сложни и ще изискват специфичен опит и услуги за проектиране и поддържане, техниките за масова персонализация могат да направят това по-лесно за изпълнение и да го променят, като по този начин елиминират значителна част от стойността на собствеността. 

За няколко десетилетия, ERP доставчиците предлагат пакети, насочени към конкретни отрасли, като например космическите изследвания и фармацевтични продукти. Тези, насочени към средни компании, които имат по-строги бюджети, отколкото големите, предлагат out-of-the-box  конфигурации, насочени към още по-специфични видове бизнес, като например центрове за обработка на стомана, магазини за производство и др..

За повечето предприятия днешните, базирани на облака ERP системи са едно решение на проблема за скъпи актуализации и преконфигуриране. Този вариант обаче все още не е достатъчно привлекателен, ако дадена организация е в бизнес, който има много специфични изисквания за персонализиране, което повечето генерични ERP системи не могат да поддържат добре (например, процесно-производствени индустрии, като например специални химикали за производство).

Едно положително развитие в категорията ERP е нарастващото внимание на продавачите към потребителския опит в проектирането на екрани и работни потоци. Трудните за навигация интерфейси, които са били нормални до сега са резултат от неопитност в проектирането и ограничените изчислителни ресурси. Следващото поколение на ERP системи се проектира с десетилетия опит и много по-мощни компютърни платформи и инструменти, различни от сегашните. 

Днес е още по-важно да се създават функционални потребителски интерфейси. До голяма степен, защото хората, сега работят с няколко вида интерфейс на таблети и мобилни компютърни платформи, и използват по-широка гама от методи и жестове за да си взаимодействат с техните устройства.

Следващото поколение на ERP софтуер трябва да включва всички тези възможности и да гарантира, че екраните и техните потоци са оптимизирани за устройствата. Очертаващото се поколение финансови мениджъри и ERP потребители няма да се примирят с неудобствата, с които техните предшественици са работили.