03 October 2016

По материали от http://www.information-management.com/blogs/

Финанси и счетоводство са отдели, особено устойчиви на промените, най-вече защото почти няма корпорации, които да използват пишещи машини и подобни устройства, от което става ясно, че трансформиращите промени могат да бъдат осъществени.

Независимо от това, тъй като потребителите на бизнес компютърни системи бизнес са затрупани с "по-добри от всякога" промоции от разработчици, журналисти и анализатори на индустрията, повечето от тях се преситени и не достатъчно доверчиви. В случая с ERP системите, които помагат на много организации да работят, бизнесът е на крачка пред фундаментална промяна в тази критична категория бизнес софтуер.

ERP системите са подложение на трансформация, активирани от нарастващото наличие на технологии, с които могат да бъдат отстранени недостатъците на установените системи и все по-нарастващият апетит към базирани на облака ERP системи. ERP системи се развиват, за да предложат по-добро потребителско изживяване, по-голяма гъвкавост и бързина, както и оптимизирано мобилно преживяване и по-ниска обща цена на притежание.

Трансформацията вече е започнало за някои доставчици. Скоростта на промените ще се увеличи през следващите две години, след като новите релийзи стават достъпни. Изследванията показват, че средно фирмите заменят своите ERP системи средно веднъж на 6,4 години, най-вече заради цената и сложността на изпълнение на софтуера.

Новото поколение на ERP системи ще бъде в състояние да спомогне за по-ефективен подход за управление на функции, от които ще се възползват финансово-счетоводните отдели. С премахването на пакетна обработка на данни и чрез подкрепа на аналитичността, както и транзакционните операции в единна система, следващото поколение на ERP системи ще позволи на дружествата да предоставят на изпълнителните директори и мениджъри незабавна информация, предупреждения и указания за бъдещо развитие.