ABBYY OCR решения

ABBYY e водеща компания в областта на конвертирането на документи, снемането на данни. Продуктите и технологиите, които тя предлага помагат на хората да управляват непрекъснато увеличаващия се поток от информация, предоставяйки им мощни инструменти за “отключване” на информация от хартиените носители, за автоматично извличане на данни от тях, и за обработване и съхраняване на тези данни в дигитален формат. Организациите, ползващи тези продукти пестят от парите и усилията, които се влагат в ръчното въвеждане на данни, и получават достъп до информацията си по нови и по ефикасни начини. Лингвистичните продукти на ABBYY помагат за премахването на езиковата бариера, като фасилитират по-лесна и по-ясна комуникация.

Software Development Kit

Многофункционална и богата библиотека от инструменти за разработка на бизнес приложения за оптично разпознаване на символи (OCR) и други технологии за конвертиране на документи.
научете повече...

Recognition Server 3.0

Идеалният избор за организации обработващи средни до големи обеми документация, търсещи ефикасно решение за оптично разпознаване на символи и снемане на данни от документи.
научете повече...

Flexi Capture 10

Интелигентен, точен и скалируем софтуер за снемане на данни и обработка на всякакви видове документи, както и за автоматизация на бизнес процесите свързани с документооборота.
научете повече...