Antipodes.Cubes

Antipodes.Cubes

Antipodes.Cubes е мощен BPM (Business Process Management) софтуер и напълно функционална ERP (Enterprise Resource Planning) система с богати функции за сътрудничество и комуникация, събрани в едно решение. С Antipodes.Cubes вие получавате комбинация от пълноценна ERP система, която покрива функцинално информационните нужди на компанията с всичките плюсове на един процесно-ориентиран подход. Комбинацията от двете ви дава не само цялостен поглед върху корпоративните ресурси, но и процесите, протичащи във фирмата ви, във всеки един момент.

Новини и събития

 • 7.03.2017, Затрудненията на компаниите при използването на облачни ERP системи

  Персонализирането на облачните ERP системи е един от най-популярните проблемите на съвременните фирми и това е важен аспект на Cloud ERP, тъй като влияе на цялостната производителност и ефективност. Персонализирането също увеличава гъвкавостта, която дава конкурентно предимство. Основният проблем е, че повечето доставчици предлагат стандартен работен процес, за да достигнат до по-голям брой потенциални клиенти. Но като се има предвид, че всяка компания е уникална - различните предприятия имат свой собствен начин за осъществяване на бизнес процесите по начин, по който се увеличава неговата ефективност. Предприятията трябва също да коригират ERP системите в съответствие с техните уникални бизнес изисквания. Въпросите на сигурността са много важни за почти всяка компания и това е основна грижа. В облачните ERP системи, данните се съхраняват в центъра за данни на доставчика, което означава че сигурността им е в негови ръце. Това може да бъде положителен или отрицателен аспект в зависимост от доставчика. Ако една компания не може да се справи със своята сигурност и/или липсва такъв съпорт- тя може да се довери на възможностите на доставчика да защити нейните данни. Някои компании могат да се чувстват неудобно с предаване на сигурността на компанията в ръцете на някой друг. Но, разбира се, това е въпрос на доверие към достачвчика. Наличността е друга пречка по пътя към облачната ERP. Проблемите, свързани с Availability се дължат на естеството на модел на софтуера. За да бъде в състояние да се използва облачна ERP, се изисква интернет връзка и достатъчно честотна лента, за да се достъпи до ERP, която е под облака. Има много фактори, които ще повлияят на стабилността на работа със системата в облака. Всеки потребител трябва да може да качват и сваля данни. Пречка, за да се направи една от тези задачи би довело да загуба за компанията, което ще се отрази на ефективността на бизнеса. Следва...  

 • 23.02.2017, Съзряване на хибридните ERP системи с по-добри стратегии на компаниите 6

  Гъвкавост и сложност Хибридната среда осигурява много по-голяма степен на гъвкавост за компании, когато имат нужда да увеличат бизнеса си или се да се ориентират към нови области. Тази гъвкавост от гледна точка на цена е важна относно изискванията за интеграция и управление, и менажирането на тази интеграция чрез различни ъпдейти на решенията. Подчертава се значението на балансирането на бързината и гъвкавостта, която хибридната ERP система осигурява със сложността. В чиста on-premise среда, решенията се разглеждат цялостно заедно в настоящето състояние . От другата страна, ако се използва предварително конфигурирано решение базирано на облака, бизнес процесите на конкретната компания могат да се приемат за стандартни, за да се опрости използвания подход. С хибридните ERP системи предоставят други решения - балансът е в това, да се използва облака, за да се предефинират настоящите процеси, за да се даде възможност за бързи иновации при запазване на знанието и данните, които зависят от in-house системите. Специалистите виждат по-широко използване на облака за опростяване на ERP поддръжката и управление като цяло, като се позовават на четири принципа на трансформация: опростяване, стандартизиране, централизиране и автоматизиране. Всичко се опростява в управлението на системите, една от основните причини за приемането на облака е да се избегне инфраструктура и времето и усилията за on-premise надстройки. Докато добрият избор за много компании може да бъде чисто облачно решение, консенсусът в индустрията е, че това няма да стане в по-голям мащаб в скоро време. Като това, което се случва в момента е с фирми, които внедрявар ERP система за първи път.  ERP доставчици възприемат облачните решения като първоначален вариант, но се очаква да развиват и поддържат своите on-premise решения за неопределено време.  Едва ли има клиент на ЕРП услуги, който не разбира необходимостта от приемането на облака. Съществува една нова визия в почти всички организации, която малко или много идва от настоящата бизнес среда. Дигиталната трансформация, проблемите във всяка индустрия, недостига на таланти в световен мащаб, увеличението на роботизацията, радикалните промени в много от традиционните професии (поради наличието на нови софтуери с възможност за автоматизация), и все по-големите очаквания на клиентите произвеждат нестабилност на бизнес модела. А има и една нова визия за ИТ инфраструктурата в подкрепа на новата организация. Могат да се постигнат иновации, необходими за отговор на променящите се очаквания на клиентите, само ако организациите се възползват от облака. Хибридните системи са в състояние да реагират по-добре на новите пазарни условия. Компаниите трябва разграничат върху какво да се съсредоточат в бъдеще. Относно какво имат нужда от повече информация. Какви умения съответстват на даден продукт, какво може да се постигне в настоящата бизнес среда. По материали от http://www.erpnews.com

 • 9.02.2017, Съзряване на хибридните ERP системи с по-добри стратегии на компаниите 5

  Процесът на планиране Специалистите разработчици насърчават своите клиенти да започнят планиране на своята хибридна ERP система чрез оценка на това, което е налично и след това с оценка на инфраструктурата, за да се научи какво е необходимо. Как тази оценка ще се обвърже с техните нови бизнес изисквания? Какви бизнес функции има смисъл да се преместят в облака и в какви срокове? Компании, които виждат много проблеми в своята индустрия ще се ориентират към различни решения за това какво да преместят в облака отколкото други, работещи в стабилна индустрия, от което се открояват два основни модела: пълна трансформация или обновяване. Ако трансформацията на бизнеса е непосредствено решение, тогава организациите ще се стремят да направят фундаментални промени в тяхната ИТ инфраструктура, която включва преместване на ERP в облака. Но ако са в среда, в която е ясно, че има проблеми, които биха се появили в бъдеще, тогава е възможно да се направи нововъведения  "at the edge" - от започване на преобразуването чрез приемането на облачните приложения за планиране и бюджетиране или поръчки. След това е стратегически въпрос за това с какво ще се продължи. Но е важно да се има предвид, че за всяка компания този момент носи различен смисъл - много организации преминаващи към облака по втория начин ще управляват множество паралелни имплементации, за да ускорят необходимите трансформации. Разработчиците разграничават три различни изисквания, които са от съществено значение за оценяването на съображенията към хибридните ERP системи и създаването на план за действие. Най-важното е активното участие на хората, които управляват бизнеса. Следващи са потребителите, които активно са запознати с профилите на своите клиенти/доставици и решенията, които компанията предлага. На трето място е състоянието на предварително конфигурирания подход, базиран на облака по отношение на функционалност и интеграционни сценарии. Да се проучват предварително най-добрите практики за облачни интеграции и решения.

 • 20.01.2017, Съзряване на хибридните ERP системи с по-добри стратегии на компаниите 4

  Дори и със силни APIs, интеграцията представя поредното предизвикателство в това актуализациите от всеки доставчик в облачните услуги да работят по свой собствен график. Специалистите добавят, че преди 15 години въпросите са се организирали около това дали компаниите искат напълно интегрирано решение или най-доброто до момента. Интеграцията дава възможност за по-лесен достъп до данни от множество източници, а това означава, че компаниите трябва да преосмислят начина, по който се докладва и анализира в рамките на една хибридна ERP система. Днес разработчиците се фокусират върху това, да се гарантира на потребителите да имат един източник, който черпи данни от множество различни системи. Тъй като SaaS системите обикновено са по-лесни за използване от традиционните ERP потребителски интерфейси, крайните потребители могат да работят по-бързо, защото не е нужно да въвеждат много данни или прекарват много време, търсейки правилните полета. Новите технологии, които подхранват цифровото преобразуване, като машинно обучение, интернет на нещата, и облачните анализи се развиват бързо, и това трябва да се вземе в предвид при планиране на хибридна ERP. Облачните услуги улесняват работата на IT, за могат да правят повече анализи и да анализират нови инструменти като IoT. Специалистите споделят, че облакът променя естеството на необходимите ресурси за подкрепа на бизнеса. Същите тези ресурси могат да използват новите платформи като например услугите PaaS, за да се интегрират приложения и създаването на еднакви работни потоци в множество системи - както On premise така и в облака - като в същото време поддържат сигурността и производителността. Едно от предимствата на оптимизирането употребата на SaaS доставчици е, че не е нужно да се свързват допълнителни системи, закупуването на нов хардуер, управлението на капацитета, промени в структурата на базата данни и ъпгрейди. Оперативно се прекарват значително по-малко време, фокусирано върху инфраструктурата. Извлича се повече стойност чрез извършвана на конфигурации, а не чрез допълнителен потребителски код или потребителски изходи, което позволява повече време за дейности с добавена стойност. Следва...

 • 6.01.2017, Съзряване на хибридните ERP системи с по-добри стратегии на компаниите 3

  Сега, след като компаниите могат да разберат хибридните ERP системи, те по-добре могат да определят своите приоритети за избор и прилагане на решения в рамките на хибридната среда. Още някои фактори, които мотивират клиентите към хибридно решение са: Консервативна отношение към чисто облачна среда; Желанието за контрол, съхранение и изолиране на данни; Зависимости на компаниите от локалната мрежа за непрекъсваемост на бизнес процесите (скорост и свързаност); Възможността за персонализиране на конфигурацията на инфраструктурата от услуги за да отговарят на специфични бизнес нужди като мащабируемост; Инвестиции на компанията в центрове за данни и ресурси; Избор за отделяне на оператора на услуга от доставчика на услуги, за да се избегне блокиране от един единствен доставчик. "Истински хибридната система, е прагматична и съчетава най-доброто от облака и локалната среда" Следването на прагматизмът е необходимо за стартирате на бизнес процеси и съхраняване на данни в рамките на облака и собствените центрове за данни на компанията. Например, клиентите с големи нужди от анализи може и не трябва да разчитат само на данни, които се намират в техните собствени центрове за данни, облакът сега е богат и необходим източник на информация за да се получат най-добрите анализи; фирмите трябва да използват всички налични източници на данни." Стои и въпроса за това какъв тип облак да се използва за извършване на определена дейност.  Интеграцията в рамките на хибридната система ERP и с решения извън основната ERP е друг важен фактор. Бизнесът трябва да обмислят бизнес интеграции, как те ще се свържат с техните съществуващи системи; мащаб и- може ли системата те отговори на мащаба на техните нужди и др. Почти всички доставчици на традиционни и облачни ERP системи  и доставчици на решения в облака предлагат API библиотеки, за да свържат своите предложения към друг софтуер. Ако API е достъпно от доставчика на дадено решение, тогава то може да се намери и в open API repository.  Управление на APIs от няколко разработчика е голяма промяна за фирми, които са използвали една единствена платформа. От гледна точка на системите за администриране и от техническа гледна точка, потребилетят в крайна сметка се занимава повече с това да се увери, че структурите на API работят правилно, че данните, предоставени във всяка нова версия работят по начини, които са в съответствие с миналите събития... Следва: