Antipodes.Cubes

Antipodes.Cubes

Antipodes.Cubes е мощен BPM (Business Process Management) софтуер и напълно функционална ERP (Enterprise Resource Planning) система с богати функции за сътрудничество и комуникация, събрани в едно решение. С Antipodes.Cubes вие получавате комбинация от пълноценна ERP система, която покрива функцинално информационните нужди на компанията с всичките плюсове на един процесно-ориентиран подход. Комбинацията от двете ви дава не само цялостен поглед върху корпоративните ресурси, но и процесите, протичащи във фирмата ви, във всеки един момент.

Новини и събития

 • 24.07.2016, Лесни стъпки за измерване и oсигуряване на ERP успеха / 2

  След това те трябва да се оцени краткия списък на базата на гъвкавостта и адаптивността на функционалността, която поддържа тези няколко различни бизнес процеси. Референтни проверки и посещения на място могат да последват, но те трябва да се съсредоточи само върху тези ключови процеси. Много от доставчиците на ERP не са склонни на такъв тип работа, защото искат да демонстрират своите обширни списъци на ключови показатели за изпълнение (КПИ), гъвкавостта на техните анализи, както и стотиците елементи в техните менюта. Нито един от които не е от значение за ERP успех, ако диференцирания главен бизнес процес не е толкова добре структуриран. Основните процеси трябва да бъдат оптимизирани за текущите бизнес условия, и те също трябва да се развиват като бизнес промени. Причината за ограничаване на процесите, които се преразглеждат по време на цикъла на покупка е, че тя дава възможност на хората да оценят възможните решения обективно и по разумен брой фактори. Никой не може да запази хилядите точки от данни в типичен RFP или ERP демонстрация, и повечето подробности няма да има значение, след като компанията започва да използва новата система. Но диференциращите се бизнес процесите (междъ три и пет) ще продължат да има значение. Процеса на изпълнение е следващото препятствие Много доставчици на ERP и консултанти по изпълнение предлагат или налагат използването на industry templates по време на проекта. Причината, е, че това помага на компаниите да възприемат специфични за индустрията най-добри практики, но причината за това често е, че това е всъщност единственият начин по който могат да го направят. Това е напълно приемливо, дори желателно-за повечето бизнес процеси, но не и за диференциращите се процеси, идентифицирани преди процеса на продажби дори да започне. Няма никакъв смисъл тези процеси да работят по същия начин като при конкурентите, защото след това те престават да се диференцират. Следва

 • 17.07.2016, Лесни стъпки за измерване и oсигуряване на ERP успеха

  Много компании започват търсене на ERP система, без да знаят какво искат да постигнат Често хората говорят за висок процент на неуспехи при проекти по внедряване на ERP софтуер. Неуспехи във внедряването на CRM, MES, SCM и QMS, но най-смущаващи са тези, които включват ERP внедряване. Изследвания на Panorama Consulting показват, че през 2015 г., около 46% от анкетираните фирми са заявили, че са получили 50% или по-малко от очакваните ползи от техните ERP системи. ERP системите са толкова широко разпространени в организациите и толкова фундаментални със своите ъзможности да функционират и да се конкурират, че гарантирането на успеха на проекта трябва да е гарантирано. Започнете с подробен research Основната причина за неуспехите при ERP внедрявания е, че много компании не знаят как да изберат правилната система ERP за техния бизнес или как да измерят нейния успех. Много компании започват ERP търсене, без да знаят какво искат да постигнат. Те изхабяват много време и ресурси в приготвянето на дълъг списък с желаните функции. Списъкът обикновено включва микс от базови фунционалности -  такива, каквито всяка ERP система на пазара може да предложи - и технологични описания, които отразяват или не най-добрите практики в индустрията. Тези компании ще бъдат по-добре обслужени, ако идентифицират между три до пет ключови процеси, които ги отличават от техните конкуренти. Идентификацията на бизнес процесите трябва да включва показателя на компанията, който тя използва за измерване, и неговата цел. Например, ако компанията се гордее с бързи доставки в рамките на четири часа, критериите за решение трябва да са леснотата за да се осъществи процес на пращане. Трябва да се търси обратна връзка в реално време, която дава представа за реалното изпълнение на целта. Следва:

 • 10.07.2016, Как ERP може да помогне на start ups да подобрят ръстa на приходите си / 2

  Подобряване на пазарните анализи Ефективния  растеж на предприятието обикновено се управлява от четири главни компоненти, включително ясно разбиране на желаните точки от данни, способност за ефективно намиране и насочване на възможностите за растеж, желанието за своевременно взимане на бизнес решения, както и стремеж към непрекъснато подобряване. Общата ефективност на тази последователност от етапи на решения до голяма степен е направлявана от наличните данни, подкрепяни и управлявани от различните филтриращи механизми, през които потребителите преминават. В миналото полезността на бизнес данните е строго ограничена от това колко време може да бъде осигурено от предприятието, за да проследява и събира данни. Днес, обаче автоматизираните ERP системи , движени до голяма степен от мобилно-адаптирани приложения и принадлежащите услуги преминават през определен пазарен сегмент, и събират данни, където и когато се появи нова информация в рамките на клиентската база на компанията. Тези характеристики в крайна сметка се превръщат в доклади за бизнес анализ, които могат да бъдат използвани за тергетиране, насочвани, препродажби и освен всичко за по-висока конкурентноспособност. Подготовка за бъдещи нужди Предложението за ръст на приходите може да изглежда малко по-встрани от утъпкания път, тъй като използването на нова система в нова компания може доведе до различни резултати за мнозина.  Ето защо, всеки добре финансиран start up трябва да включва в плана си правилно разглеждане и закупуване на подходяща ERP система като критична точка в планирането на капитала по време дискутирането на постъпленията на компанията. Има две основни причини за това предложение: Още от ден едно на използването на  ERP системата за означава, че компанията ще расте с по-добре проявена бизнес култура, преодолявайки множество скъпи и отнемащи време промени и предизвикателства, с които обикновено се сблъскват по-зрелите компании. Използването на ERP  платформа ще създаде конкурентни предимства на компанията в ранните етапи в сравнение с конкурентите. Всяка стойност се натрупва при начисляването на ръст на приходите в съвкупността. Днес, ERP платформите базирани на облакса са все по разумни от към цени, така че почти всеки добре финансиран стартъп би могъл да се възползва от ERP подкрепа от самото начало. По материали от erpfocus.com  

 • 3.07.2016, Как ERP може да помогне на start ups да подобрят ръстa на приходите си

  Днешният глобален бизнес климат може да насърчи супер големи експанзии за секунди. Въпреки това, бързото разрастване прави стартиращите предприятия особено податливи на въпросите за управление на приходите, тъй като, добре финансирани или не, в началните етапи фирмите са склонни да се изправят пред неочаквани предизвикателства. Те могат да варират от внезапна нужда да се усъвършенстват оперативните процеси, до неочаквани разследвания, рисърч на продажби или маркетингови програми.  Докато тези проблеми набъбват в ежедневната оперативна база, всеки нежелан проблем създава и допълнителни разходи, за които рядко се бюджетира допълнително. Това може да доведе до значителни парични несъответствия между нечии очаквания и нетните приходи, срещу заплахата от практическа невъзможност на дружеството да плати дребни сметки или по-лошо; понякога наричано " initiation of a business death spiral" или краят на проекта.  ERP системите за стартиращи компании предлагат множество начини за избягване на тази заплаха чрез прилагане на ясно разграничими процеси за растеж на приходите. Това е особено вярно, ако те използват една от днешните ценово разумни системи, базирани на облака. Ето няколко начина с които работата би могла да се подпомогне: Автоматизиране на order-to-cash процеси Типичните утвърдени счетоводни системи изискват от потребителите да изпълняват ордери, поръчки, обработка и изпълнение на продажби и ръчно фактуриране; След това активно да наблюдават и отчитат получените приходи, за да затвори една сделка. Като общо правило за употреба всеки модел е податлив на човешка грешка; по-важното е, че тя създава каскади от пречки в процеса по цялата верига на сделката, и те създават условия за отложени плащания и delayed cash recognition. От друга страна, съвременните интегрирани ERP системи позволяват на потребителите да автоматизират до 85% от цялата quote-to-close верига, а също и интегриране на продажбите, финансите и други модули, което води до по-бързо и по-точно отчитане на приходите. Следва...

 • 26.06.2016, Подобряване на ERP user experience / 2

   Насърчаване на постоянното подобрение от ERP платформата Успешният enterprise UX experience се задвижва от изпълнението на една система, която насърчава ефективната използваемост всеки ден. Въпреки това, както и в реалния живот, понякога не всичко се получава по план, както и периодично се появяват грешки. Следователно, независимо дали се разрешава инцидент след възникване на проблем, или се оптимизира активен процес и неговата използваемост, постоянното усъвършенстване трябва да се прилага в целият процес на работа. Примери за този подход включват: Измерване на всичко през цялото време Поправяне на грешки при тяхното появяване, а не по-късно Събиране, следене и споделяне на всички уроци и подобрения, които са довели до подобрение на ERP системата в предприятието Ангажиране на партньори по веригата за доставки за разработване на по-добро сътрудничество Дори да изглежда, че подробностите по дизайна на интерфейса престоявят предимно върху локализирана платформа на предприятието, има възможност за разшириряване на стойноста чрез ангажиране на участници по цялата веригата на доставки в началото на процеса. Потенциалът на този вид интеграция ще ускорят end-to-end процесите на обработка, като по този начин създават по-голяма ефективност в цялата система. Ангажиране на потребителите да помогнат за "трениране" на ERP и CRM потребителите Това донякъде езотерична стойност ще позволи на CRM операциите достъп до реалния свят, което води до преодоляване на системните ограничения по-рано. Например, за да привлекат клиенти към тази CRM "система за обучение", фирмата може да предложи една или повече продуктови отстъпки или безплатни премии в замяна на завършване на оперативни проучвания. Въпреки, че това предложение е само един прост подход към проблема, и други стойности могат да бъдат доставени за насърчаване на клиентската база, за да предоставят обратна информация за CRM процесите .