Antipodes.Cubes

Antipodes.Cubes

Antipodes.Cubes е мощен BPM (Business Process Management) софтуер и напълно функционална ERP (Enterprise Resource Planning) система с богати функции за сътрудничество и комуникация, събрани в едно решение. С Antipodes.Cubes вие получавате комбинация от пълноценна ERP система, която покрива функцинално информационните нужди на компанията с всичките плюсове на един процесно-ориентиран подход. Комбинацията от двете ви дава не само цялостен поглед върху корпоративните ресурси, но и процесите, протичащи във фирмата ви, във всеки един момент.

Новини и събития

 • 7.11.2016, ERP Клиентите на кръстопът

  По материали от  http://www.information-management.com/ Когато става думи за ИТ директорите от някои от водещите световни марки, които работят с ERP, те са на кръстопът с техните софтуерни стратегии. Фундаменталният въпрос се свежда до това: Трябва да има надграждане на използваното или, че е време да се помисли за други варианти? Това не е прост въпрос, защото предизвикателствата, пред които тези ИТ директорите са изправени днес са безпрецедентни. В миналото техните фирми са били повлечени в наплив да бъдат актуални, но  днес те знаят, че трябва да се инвестира в цифрови преобразувания и анализ, за ​​да се подобри преживяването на клиента и да се работи по интелигентно, за да се конкурират. В същото време, 89% от ИТ бюджетите са изяждат от текущите операции. Как се стига до тук? През 1990-те и началото на 2000 г., когато повечето ERP клиенти са започнали пътуването си, те са работели чрез непрекъснато обновяване на своя ERP софтуер. Без значение с кой вариант са започнали, те често харчат милиони долари, за да получат своите ERP системи. По този път, големите доставчици на софтуер за набюдавали своите клиенти и създават реални подобрения, които доставят истинска стойност. Но с течение на времето, тъй като софтуерът става по-зрял, реалните подобрения, които доставят истинска стойност се забавят, поради което качеството на customer support намалява. Някои ERP доставчици вдигат таксите за поддръжка и много клиенти стават недоволни. По време на този период от време, по-голямата част от ERP потребителите са създали персонализации и интеграции, които да им дадат конкурентно предимство. Въз основа на актуалните данни и казуси, 65 процента от проблемите на клиентите са свързани с customized код.Тези гигантски софтуерни доставчици не поддържат custom код, и някои ИТ директорите казват, че самото съществуване на такъв код просто дава на ERP доставчика възможност за извинение, за да се избегне предоставянето на support. Софтуерът не се износва, но кое го прави неработещ? След като по-голямата част от грешките са открити в новите версии на софтуера, в 2 или 3 години след неговото внедряване, какво го кара да се счупи? Две неща: 1) Смяна в кода 2) Промяна в данните След това софтуерът се сблъсква с условия, които никога не е виждал преди и може да реагира отрицателно. Следва...  

 • 17.10.2016, ERP може да помогне за трансформация на финансите 3

  Друг важен аспект е, че ERP системите ще бъдат по-бързи в бъдеще, тъй като редизайна на основата на структурата на данните на софтуера и използването на технологии, като in-memory processing ще премахнат почти всички препятствия. По-бързите системи ще позволяват по-кратки цикли, които насърчават корпоративната гъвкавост, защото достъпът до актуална информация ще е по-бърз. Друга важна промяна, която вече е в ход, е способността да се правят анализи в реално време, или почти в реално време на данни, съхранявани в системата ERP. Категорията Business Intelligence (BI) софтуер  е разработена преди две десетилетия, за да се даде възможност на компаниите да получат полезна информация от наскоро реализиран ERP софтуер. Докато BI адресира този недостатък, той също добавя към цената и сложността на ИТ операциите на фирмата. Друг фокус на новите ERP системи ще бъде колаборацията. In-context сътрудничеството предоставя важен набор от способности, които могат да подобрят ефективността. Вместо да следват общия модел, възможностите за социално сътрудничество в ERP и други бизнес приложения разбират, че индивидите принадлежат към различни групи. Например, хората в една компания обикновено имат обща роля и една или повече определени задачи. Някои връзки са постоянни, докато други започват и завършват с един проект. Въпросите, които възникват могат да бъдат отворени за всички, или ограничени до специфични групи, подгрупи на групи или частен диалог. Заявки и коментари могат да бъдат общи, специфични или някъде по средата. Някои разговори, особено във финансовите или данъчните служби, трябва да бъдат строго контролирани. Софтуер, който разбира контекста на извършената работа и автоматизира процеса на управление на кой, какво и кога ще подкрепи по-ефективното сътрудничество, по-бързото приключване на задачите, по-голяма осведоменост за ситуацията в рамките на организацията и в резултат по-добро вземане на решения. През последните три години, ERP доставчиците са за въвеждане на повече възможности в in-context съвместната работа в техния софтуер. Mobile активирането вече е важна способност на някои ERP системи. ERP доставчиците се фокусират върху тези елементи, при които мобилността е важна, както и оптимизирането на user experience за изпълнение на задачата и платформата. За разлика от CRM, продажбите и системите за автоматизация, където продажбите и информационното обслужване трябва да бъдат достъпни по всяко време и навсякъде, значение на мобилността в ERP зависи от това кой го използва и защо. Някои задачи, като например въвеждане на данни не са много подходящи за мобилни устройства, докато рутинни задачи и одобрения са. Те трябва да са прости за конфигуриране и разработка, както и използване.  

 • 10.10.2016, ERP може да помогне за трансформация на финансите 2

  Това ще даде възможност натоварванията да бъдат разпределени по-равномерно по месеци и тримесечия, а не да се налага да се изчака до края на периода. По този начин, много фирми ще бъдат в състояние да ускорят своето развитие. Непрекъснато счетоводство може да допринесе за осигуряване на стратегически фокус на организацията върху финансите - промяна, която организациите ще приветстват. В проведено изследване на финансите, девет от 10 участници, казват, че е важно или много важно за финансовите отдели да поемат стратегическа роля в управлението на тяхната компания. В много отношения, днешните ERP системи са точно това, което хората не искат повече. Те са изключително времеемки и скъпи за създаване, поддръжка и модифицира. В проведено ERP изследване само 21 на сто от по-големите компании казват, че въвеждането на нови функционалности в ERP системите е лесно или много лесно, докато една трета го характеризират като трудно. Заради тази и други причини, сегашното поколение на ERP софтуер действа като бариера за иновации и усъвършенстване. ERP системите са предизвикателство поради сложността на бизнес организациите. Това няма да се промени. Преминали са десетилетия в изследвания на всички видове предприятия от различни гледни точки - от стратегически бизнес модели на високо ниво до финансовите отчети и изпълнението на конкретни производствени и финансови процеси. За непосветените, всичко в бизнеса изглежда просто, докато не се вгледаме в детайлите. След това, дори когато се отстранят несъществени елементи, все още изглежда сложно. ERP системите са сложни, тъй като съответните работни изисквания са сложни. Например, във всяка организация има конкуриращи се искания и приоритети по време на работа, когато една ERP система е създадена. Въпреки, че някои аспекти на ERP винаги ще бъдат сложни и ще изискват специфичен опит и услуги за проектиране и поддържане, техниките за масова персонализация могат да направят това по-лесно за изпълнение и да го променят, като по този начин елиминират значителна част от стойността на собствеността.  За няколко десетилетия, ERP доставчиците предлагат пакети, насочени към конкретни отрасли, като например космическите изследвания и фармацевтични продукти. Тези, насочени към средни компании, които имат по-строги бюджети, отколкото големите, предлагат out-of-the-box  конфигурации, насочени към още по-специфични видове бизнес, като например центрове за обработка на стомана, магазини за производство и др.. За повечето предприятия днешните, базирани на облака ERP системи са едно решение на проблема за скъпи актуализации и преконфигуриране. Този вариант обаче все още не е достатъчно привлекателен, ако дадена организация е в бизнес, който има много специфични изисквания за персонализиране, което повечето генерични ERP системи не могат да поддържат добре (например, процесно-производствени индустрии, като например специални химикали за производство). Едно положително развитие в категорията ERP е нарастващото внимание на продавачите към потребителския опит в проектирането на екрани и работни потоци. Трудните за навигация интерфейси, които са били нормални до сега са резултат от неопитност в проектирането и ограничените изчислителни ресурси. Следващото поколение на ERP системи се проектира с десетилетия опит и много по-мощни компютърни платформи и инструменти, различни от сегашните.  Днес е още по-важно да се създават функционални потребителски интерфейси. До голяма степен, защото хората, сега работят с няколко вида интерфейс на таблети и мобилни компютърни платформи, и използват по-широка гама от методи и жестове за да си взаимодействат с техните устройства. Следващото поколение на ERP софтуер трябва да включва всички тези възможности и да гарантира, че екраните и техните потоци са оптимизирани за устройствата. Очертаващото се поколение финансови мениджъри и ERP потребители няма да се примирят с неудобствата, с които техните предшественици са работили.

 • 3.10.2016, ERP може да помогне за трансформация на финансите

  По материали от http://www.information-management.com/blogs/ Финанси и счетоводство са отдели, особено устойчиви на промените, най-вече защото почти няма корпорации, които да използват пишещи машини и подобни устройства, от което става ясно, че трансформиращите промени могат да бъдат осъществени. Независимо от това, тъй като потребителите на бизнес компютърни системи бизнес са затрупани с "по-добри от всякога" промоции от разработчици, журналисти и анализатори на индустрията, повечето от тях се преситени и не достатъчно доверчиви. В случая с ERP системите, които помагат на много организации да работят, бизнесът е на крачка пред фундаментална промяна в тази критична категория бизнес софтуер. ERP системите са подложение на трансформация, активирани от нарастващото наличие на технологии, с които могат да бъдат отстранени недостатъците на установените системи и все по-нарастващият апетит към базирани на облака ERP системи. ERP системи се развиват, за да предложат по-добро потребителско изживяване, по-голяма гъвкавост и бързина, както и оптимизирано мобилно преживяване и по-ниска обща цена на притежание. Трансформацията вече е започнало за някои доставчици. Скоростта на промените ще се увеличи през следващите две години, след като новите релийзи стават достъпни. Изследванията показват, че средно фирмите заменят своите ERP системи средно веднъж на 6,4 години, най-вече заради цената и сложността на изпълнение на софтуера. Новото поколение на ERP системи ще бъде в състояние да спомогне за по-ефективен подход за управление на функции, от които ще се възползват финансово-счетоводните отдели. С премахването на пакетна обработка на данни и чрез подкрепа на аналитичността, както и транзакционните операции в единна система, следващото поколение на ERP системи ще позволи на дружествата да предоставят на изпълнителните директори и мениджъри незабавна информация, предупреждения и указания за бъдещо развитие.

 • 26.09.2016, Big Data тенденции за 2017 - част 4

  Apache Spark Apache Spark осветява Big Data. Популярният проект Spark Apache помага на Spark Streaming да се справи с обработката почти в реално време най-вече чрез in-memory, micro-batching подход. Той се променя от това да бъде компонент на екосистемата Hadoop до голяма платформа от данни, която е избор на редица предприятия. Сега, най-голямият Big Data проект с отворен код, Spark се използва за да осигурява драстично увеличена скорост на обработка на данни в сравнение с Hadoop, и като резултат, е много по-естествен, математически, и удобен за програмисти. Той осигурява ефективна рамка с общо предназначение за паралелно изпълнение. Spark Streaming, която е основната част на Spark, се използва за изпращане на големи парчета от данни с помощта на ядрото чрез разбиване на големите данни на по-малки пакети и след това да ги трансформира, като по този начин ускорява създаването на RDD. Това е много полезно в днешния свят, където анализa на данниte често изисква ресурсите от машини да работят заедно. Въпреки това, важно е да се отбележи, че Spark има за цел да увеличи, не да замества стека Hadoop. За да се получи още по-голяма стойност от големите данни, компаниите трябва да обмислят използването на Hadoop и Spark заедно за по-добри анализи и възможности за съхранение. Все по-сложните и големи изисквания на големите данни означават очакванията за иновации да станат високи. Ако все още не са, предприятията ще започнат да виждат, че успехът на клиентите е работа на данните. Фирмите, които не извличат полза от анализите на данни, ще започнат да излизат от бизнеса, а успешни предприятия ще осъзнаят, че ключът към растежа е прецизиране на данните и прогнозен анализ.