Antipodes.Cubes

Antipodes.Cubes

Antipodes.Cubes е мощен BPM (Business Process Management) софтуер и напълно функционална ERP (Enterprise Resource Planning) система с богати функции за сътрудничество и комуникация, събрани в едно решение. С Antipodes.Cubes вие получавате комбинация от пълноценна ERP система, която покрива функцинално информационните нужди на компанията с всичките плюсове на един процесно-ориентиран подход. Комбинацията от двете ви дава не само цялостен поглед върху корпоративните ресурси, но и процесите, протичащи във фирмата ви, във всеки един момент.

Новини и събития

 • 22.08.2016, Еволюцията на ERP решенията

  Продължение от 15.08.2016 Еволюцията на ERP решения се движи по криволичещ път. Когато терминът е въведен през 1980 г., решенията са били предимно бизнес платформи, които управляват паричните потоци и помагат на организациите да следят разходите и активите си. Достъп в реално време до финансовото състояние на компания сега може да изглежда елементарно, но това е голямо постижение за организациите, които преди това са се позовали на електронни таблици и дневници, докато всеки отдел остави свой собствен набор от доклади. Ветераните в производството могат да запомнят тези дни с нотка носталгия, но производителите, които все още използват тези остарели системи ще имат твърде големи трудности с променящите се стандарти за изпълнение. От началото на 2000 г., масивните ERP системи с твърда архитектура и кодове започнаха да дават път на решения, създадени да управляват множество специализирани функции от управление на склад, до логистични процеси и продажби. Интеграцията е предизвикателството. Модификациите са примамливи и все още е трудно да се управляват. Тези решения, за съжаление, също се считат за "отминали разцвета си" и се нуждаят от ъпгрейди. Днес, съвременните ERP решения преосмислят концепцията за ERP. Те отиват една стъпка напред в много измерения, осигурявайки гъвкавост, интеграция на инструменти, функционалности, пригодени за вертикални индустрии, плюс интуитивност, което елиминира необходимостта от непрекъсната нужда на ИТ отдела и всеки път да се изисква специализиран доклад. Някои ERP решения са написани на отворен код и архитектура, което прави по-лесно от всякога да се интегрират инструменти на трети страни и да се адаптират характеристики, както новите решения и приложения стават достъпни. ERP системата е еластична, разширява се с организацията, където и когато е необходимо. Този тип ERP със сигурност е добре подготвена, за да се справи с предизвикателствата на цифровата производство. Следва...

 • 15.08.2016, Накъде вървят ERP Системите - към изчезване или преоткриване /1

  Повищаващата се роля на ERP решенията се превърна в център на дебати в много организации, които се опитват да предскажат дали ERP ще продължи да се развива или ще се превърне в жертва на цифрово преобразуване. Това не е прост въпрос, а още един, който трябва да бъде разгледан от разработчиците и производителите, тъй като те се подготвят за следващата вълна от технологични иновации, която се разгръща. Бързите промени оказват голям натиск върху производителите през последното десетилетие. Навлизането на иновативни технологии изчерпва много организации, финансово и психически. Постоянното състояние на повишена тревога е оправдано. Сега повече от всякога, производителите трябва да бъдат бдителни, подготвени за трансформация, активно оценяващи новите информационни технологии, и да се стремят да изпреварят своите конкуренти. Разнообразието от нови технологии е огромно, от конфигурационни инструменти, мобилни приложения, социални мрежи до 3D печат и Интернет на нещата. Разбира се, ERP решенията са сред микса от решения, състезаващи се за ИТ бюджет. Modern vs. Obsolete За да отговори на въпросите за ERP технологиите и способността им да управляват новите технологии на производство, първо трябва да се дефинира днешното модерно ERP решение и как то се различава от традиционните "вчерашни" ERP решения. Многото отличителни черти ще помогнат да се обясни защо общите ERP решения са опасни. Едно модерно решение, създадено да развива и интегрирано в облака, е доста по-различно от монолитните универсални решения, които производителите за внедрявали през 90-те.    

 • 8.08.2016, Ерата на Новите ERP Системи / 2

  Ограниченията пред ERP приложенията да отговарят на нарастващите изисквания на бизнеса, за да са конкурентни в реално време, все по-дългите срокове за изменения, неспособността да се управляват от нови източници на генериране на данни, са подтикнали бизнес мениджърите самостоятелно да тестват облачно базираните приложения, достъпни за множество свързани устройства. И да поставят под въпрос жизнеспособността на скъпите и тромави ERP системи. ИТ мениджърите в момента се сблъскват с отговорите на два основни въпроса. Как могат да се наберат предишни инвестиции в ERP системи, които същевременно да отговарят на изискванията на бизнес мениджърите, които трябва да се справятт с яростната атака на цифровата трансформация? Как може бързо се интегрират съществуващите ERP системи с по-нови, по-отворени, гъвкави цифрови приложения? Основната цел на тези инициативи е да се трансформира и да възстанови бизнеса и да се адаптирана за промяна Процесът на трансформация води до изграждане на ERP системи от следващо поколение и архитектура обикновено включва следното: • Максимизиране на основните ERP функции и ъпгрейдване в съответствие с новите изисквания за данни • Включване на нови подобрения на технологиите, като например отворени API, хибридни облачни решения, in-memory изчисления, анализи в реално време, IoT интерфейси • Привеждане в действие на нови модели на ангажираност с потребителите, като управлявани услуги, изграждане на консорциуми, споделяне на риска • Взаимосвързаност и интеграция с множество и разрастващи се източници на данни и потоци от данни чрез отворени интерфейси, обобщаване на резултатите и интелигентност. • Преминаване към нова архитектура, която е отворена за интеграция, agile, и е в режим на непрекъснато обновяване и подобряване • Oбновяване на потребителски опит и навигация, което спомага да се получи по-ясна видимост върху данните и actionable intelligence, водещи до вземане на интелигентни решения • Коригиране на бизнес процесите, докато се добавя допълнитела информация, анализи в реално време, подпомагане подобряването на процеса на вземане на решения, бързина, скорост. Най-значимият аспект на съвременните ERP решения е опростяване на всяко ниво. Това включва системна архитектура, програмна структура, модели на данни, потребителски интерфейс, интуитивност, резултати от данни, информационни табла с данни, интерпретации на данни и др. Други характеристики на съвременните ERP приложения включват вградени модулни решения, хибриден подход за разработванее, богата оперативна съвместимост чрез открити APIs, backward и forward съвместимост на платформата, подход с отворен код, гъвкава архитектура за бъдещо разширение. Друг въпрос, който възниква за крайните потребители, е как да мигрират в следващото поколение ERP решения. Продавачи предлагат всички възможни пътища за миграция. Крайните потребители могат да изберат on premise или хибридни миграционни възможности. За хибридна ИТ миграция са избрани оптимални комбинация от private и public облачни внедрявания. Изминали са десетилетия, откакто първите бази данни са използвани от предприятия, ИТ индустрията сега се реновира и поема по нов път на печеливши за всички отношения с тяхната еко-система на крайни клиенти.

 • 1.08.2016, Поколението на модерната ERP започва

  Бизнес и корпоративните приложения разчитат на базите данни за съхраняване на информация и обработване на резултати. Но архитектурата на базите данни, използвани през последните десет години е била използвана с някои ограничения. Повечето бази данни са създадени за използване с конкретни приложения и за конкретни цели. С други думи, приложенията и базите данни са конфигурирани да съвпадат едни с други, за да генерират конкретни резултати за крайните потребители. Промяната на изискванията трябва да бъде конфигурирана да съответства на целите на базата данни. В настоящия ера на цифровото преобразуване и гъвкавостта на бизнеса, най-големите препятствия остават управлявлението на сложни бази данни и огромният растеж на дублирането на данни. Въпреки това, до скоро предприятията не са имали друг избор, освен да бродят из големи, сложни и ограничени структури бази данни, заключени с legacy приложения, които генерират предварително определени доклади и табла. Промяната на изискванията на таблото за управление означава пресъздаване на базата данни, което е дълъг и тежък процес. Докато основната сърцевина на ERP все още остава, останалите процеси не могат да бъдат игнорирани. Свързаната екосистема от инструменти и интерфейси, ангажирани с основните движещи процеси в ERP, са в процес на трансформиранe. Създаването и възпроизвеждането на бази данни, които да отговорят на новите изисквания, значителните времеви срокове, свързани с процеса, ограничените ползи и печалби в края на него, е довело до появата на следващото поколение ERP. Докато дублирането и сложността на базите данни са разклонения на традиционните насочени към IT инвестиции, предизвикателствата на потока от данни идват от друг източник. Специално генерираните данни, данните от приложения за социални медии, данни за потребителите, генерирани от мобилните и други свързани устройства, които генерират експоненциални обеми от данни, които са с по-неструктуриран формат. За всеки бизнес, външната неструктурирани данни трябва да бъдат свързани с вътрешни структурирани бази данни, за да бъдат приведени в контекст и да генерират правилни заключения. Много от dataware houses с отворен код са ограничени в способността им да се интегрират с вътрешни, структурирани бази данни Следва...

 • 24.07.2016, Лесни стъпки за измерване и oсигуряване на ERP успеха / 2

  След това те трябва да се оцени краткия списък на базата на гъвкавостта и адаптивността на функционалността, която поддържа тези няколко различни бизнес процеси. Референтни проверки и посещения на място могат да последват, но те трябва да се съсредоточи само върху тези ключови процеси. Много от доставчиците на ERP не са склонни на такъв тип работа, защото искат да демонстрират своите обширни списъци на ключови показатели за изпълнение (КПИ), гъвкавостта на техните анализи, както и стотиците елементи в техните менюта. Нито един от които не е от значение за ERP успех, ако диференцирания главен бизнес процес не е толкова добре структуриран. Основните процеси трябва да бъдат оптимизирани за текущите бизнес условия, и те също трябва да се развиват като бизнес промени. Причината за ограничаване на процесите, които се преразглеждат по време на цикъла на покупка е, че тя дава възможност на хората да оценят възможните решения обективно и по разумен брой фактори. Никой не може да запази хилядите точки от данни в типичен RFP или ERP демонстрация, и повечето подробности няма да има значение, след като компанията започва да използва новата система. Но диференциращите се бизнес процесите (междъ три и пет) ще продължат да има значение. Процеса на изпълнение е следващото препятствие Много доставчици на ERP и консултанти по изпълнение предлагат или налагат използването на industry templates по време на проекта. Причината, е, че това помага на компаниите да възприемат специфични за индустрията най-добри практики, но причината за това често е, че това е всъщност единственият начин по който могат да го направят. Това е напълно приемливо, дори желателно-за повечето бизнес процеси, но не и за диференциращите се процеси, идентифицирани преди процеса на продажби дори да започне. Няма никакъв смисъл тези процеси да работят по същия начин като при конкурентите, защото след това те престават да се диференцират. Следва