Antipodes.Cubes

Antipodes.Cubes

Antipodes.Cubes е мощен BPM (Business Process Management) софтуер и напълно функционална ERP (Enterprise Resource Planning) система с богати функции за сътрудничество и комуникация, събрани в едно решение. С Antipodes.Cubes вие получавате комбинация от пълноценна ERP система, която покрива функцинално информационните нужди на компанията с всичките плюсове на един процесно-ориентиран подход. Комбинацията от двете ви дава не само цялостен поглед върху корпоративните ресурси, но и процесите, протичащи във фирмата ви, във всеки един момент.

Новини и събития

 • 30.03.2016, Задушава ли ERP системата вашият бизнес

  Като производител, фокуса на клиента е върху на качеството, оборудването и поддръжката, доставки, печалба, и удовлетвореността на клиентите. Може би не се замисляме за капаните при планиране на ресурсите в ERP бизнес софтуера. Въпреки това, недостатъците могат да бъдат повече от неудобство за бизнеса. Какви биха могли да бъдат възможните причини Ако решите да бъдете проактивни и да надграждате ЕРП системата, вие навлизате в един болезнен процес. Тъй като вашето ERP решение е обвързано с цялостната ви работа, ъпгрейдите изискват точност при планиране за да се минимизират прекъсванията. Трябва да се включват всички ключови заинтересовани страни във вашата организация. Ще имате нужда от планове за непредвидени и пари за ремонт неизбежните счупени персонализации. Трябва да се отдели достатъчно необходимо време извън работния процес, тъй като обикновено всички ъпгрейди и промени се правят когато няма или има ниска производителност. No-WIn Choices Дори да решите, че версията, която в момента работи е достатъчно добра,  трябва да се има в предвид, че в някакъв момент, доставчиците се променят и могат да решат да спрат да поддържа стари операционни системи-включително и вашата. Ще бъдете принудени да стигнете дп ъпгрейд, Необходимо е да планирате предварително всички необходими действия, да водите непрекъсната комуникация с вашият доставчик и да планирате навреме бъдещи промени. Left Behind Ако вашата компания работи с уникална версия или силно персонализирана ERP среда, на ERP доставчици на софтуер е трудно да осигуряват адекватна подкрепа. Бъговете е трудно да се валидират и отстраняването на проблеми е по-трудно. Липсата на сходство между peer groups също се отразява на вашия бизнес. Ако партньорската общност използва коренно различни версии на софтуера, най-добрите практики и общи процеси, княма да бъдат релевантни от една компания към друга. Пропуснати възможности Компанията се нуждае от единна, свързана система за използване на всички технологии - не могат да се възползват напълно от интернет на нещата Internet of Things (IoT), ако работи на out-of-date ERP софтуер. Също така би ли било чудесно, ако ИТ персонала може да се фокусира върху разработването на нови бизнес процеси за постигане на по-висока ефективност? Или да идентифицира действия въз основа на движението на данни и аномалии? Но като пример - с ERP решение в облака ще пожънете неизмерими ползи от нови възможности. Една модерна, базирана в облака ERP система може да опрости и да автоматизира процеса на обновяване, а също така да освободи ИТ ресурси. Това спомага за адаптиране към промените, подобряване на операциите, по-ниски разходи, и иновации с темпо, определяно от нуждите на клиента.

 • 13.03.2016, Как ERP внедряването да се превърне в успешен процес за вашата фирма - част 2

  Събиране на данни - Уверете се, че са събрани всички данни, свързани  вашия бизнеса и са конвертирани. Данните могат да бъдат нови или стари, но не трябва да св забравя,че в ERP системата трябва да бъдат качени всички данни от електронни таблици. След конвертиране на данните ръчно, те трябва да захранят базата данни на ERP система и след това да бъдат прегледани за пълнота и точност  4. Обучение и тестване - Екипът по проекта трябва да тества базата данни, като се пуснат реални житейски сценарии, за да се определи точността и ефективността на системата. По време на тестването на системата, трябва да се гарантира, че всички основни интерфейси са проектирани и интеграционните въпроси решени. Това гарантира, че ERP системата ще работи добре с другите системи.  Екипът по проекта трябва да проведе inhouse обучение на персонала. С това обучение, мениджъмнта трябва да се увери, че всеки потребител на ERP система знае как да я използва пълноценно. 5. Оценка След като сме убедени, че ERP системата работи добре и че вашите служители са запознати добре и да знаят как да я използват, трябва да се разработи окончателен go-live checklist. Трябва да се направи план за оценка, който се спира на целите и задачите, поставени от вашия екип по проекта. Би било добре да се помисли за одит след изпълнение да се определи как системата се справя по време на ежедневното изпълнение на задачи.   

 • 1.03.2016, Как ERP вндеряването да се превърне в успешен процес за вашата фирма

    В процеса на оптимизиране на бизнеса фирмите подобряват вече съществуващите ERP системи или започват да използват нови такива, става ясно, че повечето компании са склонни да възприемат ERP системите, без да използват правилните методи, и това в крайна сметка може да доведе до неправилното й използване. Тук ще обърнем внимание на пет стъпки, които ще спомогнат ERP технологиите да се внедрят безопасно и успешно във всяка компания. Стратегическо планиране Това е първата стъпка в реализацията на ERP проекта. Стратегическо планиране включва следните дейности; Събиране и дискутиране с екипа на проекта, Оценка на текущите бизнес процеси и потока на информация Цели Разработване на необходимия план на проекта Екипа на проекта трябва да разполага с необходимите професионални умения в продажбите, покупките, клиентските услуги счетоводните операции, да включва висш ръководен състав и още много други. Изборът на участниците трябва да е базиран върху уменията на служителите за да се гарантира, че всеки член на екипа се ангажира за успеха на проекта. Екипът трябва да направи оценка на текущите бизнес процеси, за да определи коя от тях трябва да се подобри. За извършване на тази оценка, те трябва да анализират всеки бизнес документ, включително фактури, партиди, продажби и много други. След идентифициране на бизнес процесите, които се нуждаят от подобрение или трансформация, екипът трябва да си постави реалистични цели. ERP решения са обемни и няма как задачите да бъдат изготвени в кратък срок. Следователно, трябва да се определи обхватът на това, което трябва да се приложи в рамките на определен период от време в зависимост от бизнес нуждите на компанията. Екипът трябва също да разработи план за действие. Планът включва поставените цели, реда за обучение, сроковете и индивидуалните екипни роли. 2. Процедури Трябва да се отдели време, за да се направи преглед на ERP софтуерни способности на екипа, за да се гарантира, че те разбират всеки аспект на софтуера. Трябва да се анализират ежедневните процеси, които изискват автоматизация. Това са области, в които трябва да се приложат ЕERP процесите. След интензивен преглед на софтуера, трябва да се разработят стандартни оперативни процедури и да се документират. Въпреки, че това е огромна задача, това е от решаващо значение за бизнеса. Следва: Събиране на данни и информация

 • 1.02.2016, Антиподес взе участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

  Антиподес взе участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност, което  се проведе на 27 и 28 януари 2016 г. в Амстердам.  Неформалната среща на министрите на Съвета по Конкурентоспособността и растежа в Амстердам предостави уникална възможност на министри и водещи предприемачи да изследват ролята, която Европейската комисия трябва да изиграе, за да се ускори "дигитализация на индустрията". Бизнесът във всички отрасли трябва да възприеме различните дигитални разработки: като Интернет на нещата и Big Data анализ в рамките на своите бизнес операции и бизнес модели, за да се конкурират и да се развиват в дигиталната ера. Европейската комисия, работеща в тясно сътрудничество с държавите-членки разработва програма за изпълнение, с която да подкрепи цифровизацията на европейската промишленост. Заради това, активнотото участие на водещи предприемачи в областта на цифровизацията и дигитализацията е от съществено значение. Във връзка с това, Холандското председателство покани всеки министър да доведе със себе си водещи разработчици от своята страна - такива, които имат богат опит и принос в разработването на дигитални продукти, оптимизарането на бизнес процеси, създаването/трансформацията на цифрови услуги и / или нови дигитални бизнес модели. На участниците бе дадена възможността да изрязят своите позиции как да се изработи бъдещата конкурентоспособна европейска цифрова икономика. Резултатите ще повлияят директно върху дневния ред за изпълнение, който Европейската комисия възнамерява да публикува през пролетта на 2016. Участието на предприемачите се състоя кръгла маса на 27 януари, домакинствана от VNONCW (Confederation of Netherlands Industry and Employers), където бяха дискутирани ключовите възможности и пречките за развитие на европейската промишленост.Д искусията включва теми като: главните базови технологии и дигитализацията, регулиране на иновациите, определящи стандартите на индустрията.  Според информацията, публикувана от МС "Страната ни подкрепя виждането на Европейската комисия за прилагането на секторен подход при насърчаване развитието на ключови за ЕС сектори като бизнес услугите и строителството, както и инициативата за създаване и въвеждане на „паспорт на услуги“. България подкрепя и инициативите на Комисията за преодоляване на различното третиране на клиенти на основата на тяхната националност или географско положение, в изпълнение на целите на Стратегията за цифров единен пазар. В частта „Научни изследвания“ ще се обменят мнения във връзка с перспективите за инвестиции в научни изследвания и иновации." http://english.eu2016.nl/latest/events/2016/01/28/informal-competitiveness-council Press release  file:///D:/Downloads/press-release-rvc.pdf  

 • 21.01.2016, ERP Системите през 2016

  ERP системите са софтуер за планиране на ресурсите в предприятието и софтуер за управление на бизнеса, който позволява на организациите да използват система от интегрирани приложения за автоматизиране на много технологии, свързани с офис функции, човешки ресурси и услуги. ERP Системите еволюират постоянно през последните години. Ето един бърз преглед на това какво предстои за ERP системите през 2016. Mobile Това може да не ви изненада. Всичко става мобилно. Всеки софтуер, уеб сайт или доставчик, по един или друг начин преминава към мобилни устройства, и всички, които не се ориентират в тази посока ще останат на заден план. Изненадващо, много професионалисти днес и в големи и малки организации използват мобилни устройства, за да получават и въвеждат работна информация. Несъмнено ERP системите са променили мобилната среда, променяйки малки екраните в удобни за работа и стартиране на приложения мобилни устройства с Unemployment Insurance (UI). Много функции на ERP системата като табла и репорти се представят добре на мобилни устройства и ERP доставчиците приемат mobile-friendliness като задължителен елемент, отколкото като изключение. Social media integration От 2016 г. ERP системи се ориентират към социалните медии като начин на бъдещо общуване. Социалните медии са много полезни в ERP системите тъй като CRM мениджъритe могат да получат достъп до данните на потребителите в медиите. По този начин, всяка компания може да изработи стратегии, насочени към по- големи продажби, развиване на по-добри продукти и планиране на маркетингови кампании на базата на конкретна информация. Cloud Скорошно проучване на Gartner твърди, че до 2018 г. повече от 30% от service-centric фирмите ще пренасочат част от ERP приложенията си в облака. Тази прогноза се коментира от дълго време, но 2016 ще се съпътства и от хибриден модел, в който повечето приложения ще бъдат хоствани On-site и в облака, за да бъдат компаниите в крак с променящото се търсенето на пазара.