Antipodes.Cubes

Antipodes.Cubes

Antipodes.Cubes е мощен BPM (Business Process Management) софтуер и напълно функционална ERP (Enterprise Resource Planning) система с богати функции за сътрудничество и комуникация, събрани в едно решение. С Antipodes.Cubes вие получавате комбинация от пълноценна ERP система, която покрива функцинално информационните нужди на компанията с всичките плюсове на един процесно-ориентиран подход. Комбинацията от двете ви дава не само цялостен поглед върху корпоративните ресурси, но и процесите, протичащи във фирмата ви, във всеки един момент.

Новини и събития

 • 14.11.2016, ERP Клиентите на кръстопът 2

  Нова стратегии за иновации  Добрата новина е, че ERP клиентите имат отлични възможности днес. Първата и най-основна стратегия, която ние виждаме: много ERP клиенти са предпазливи и изчакват отношение на новите софтуерни платформи, които продавачите на софтуер развиват. За тези клиенти, се препоръчва, да обмислят стратегия за support и поддръжка ot трета страна, за да се освободят около 90 на сто от общите им разходи годишно за текущата поддръжка. И все пак, има още по-добра причина, и това е, за да може да се приложи стратегия за иновации в резултат на преместване на клиента към независим support. Със спестените разходи за поддръжка на ERP, ИТ директорите могат да пренасочат тези средства в инициативи, които наистина имат значение за техния бизнес. Смарт ИТ директорите признават ползите от запазването на тяхната стабилна ERP система, и фокусират своето внимание и енергия за добавяне на иновациите около ядрото на своето ERP. Все още няма цялостно облачно ERP решение на разположение, коемо може напълно да замени стабилните ERP системи, които са се развивали над 30 години. С приемането на хибридни ИТ стратегии например - както много анализатори, включително Gartner и Forrester съветват - ИТ директорите са в състояние да максимизират стойността, която са сложили в своите основни системи, и отново да инвестират значителни икономии в цифрови системи за ангажиране, които помагат на бизнеса да расте и да се конкурира. С допълнителни средства, организациите могат да направят инвестиции в най-добрите технологии като мобилни, социални, и big data, представящи един много силен бизнес ресурс. Ключовата цел на една организация е да се увеличи стойността на клиентите, като същевременно минимизират негативите. Вместо оптимизиране на отдел или конкретна технология, ИТ отдела има възможност да вземе участие в оптимизирането на движението на стоки и услуги през целия поток на стойност, които се вливат хоризонтално с технологиите, активите, и отделите към клиентите. Вместо сляпото да следват пътя на "задължителноаеволюция", диктувана от продавачите, компаниите могат да изберат нов път, който освобождава средства, освобождава експертен опит, и се фокусира върху цялостната стойност, която има силата да дава осезаеми ползи за бизнеса. Все овече компании са застанали на подобни кръстовища и се обръщат към стратегии, които поддържат тяхната основна ERP като същевременно се насърчават целеви инвестиции в истински нови приложения. Този начин на мислене наистина променя това, което бизнесът може да постигне и в какъв период от време. Това е един нов вид innovation agility.

 • 7.11.2016, ERP Клиентите на кръстопът

  По материали от  http://www.information-management.com/ Когато става думи за ИТ директорите от някои от водещите световни марки, които работят с ERP, те са на кръстопът с техните софтуерни стратегии. Фундаменталният въпрос се свежда до това: Трябва да има надграждане на използваното или, че е време да се помисли за други варианти? Това не е прост въпрос, защото предизвикателствата, пред които тези ИТ директорите са изправени днес са безпрецедентни. В миналото техните фирми са били повлечени в наплив да бъдат актуални, но  днес те знаят, че трябва да се инвестира в цифрови преобразувания и анализ, за ​​да се подобри преживяването на клиента и да се работи по интелигентно, за да се конкурират. В същото време, 89% от ИТ бюджетите са изяждат от текущите операции. Как се стига до тук? През 1990-те и началото на 2000 г., когато повечето ERP клиенти са започнали пътуването си, те са работели чрез непрекъснато обновяване на своя ERP софтуер. Без значение с кой вариант са започнали, те често харчат милиони долари, за да получат своите ERP системи. По този път, големите доставчици на софтуер за набюдавали своите клиенти и създават реални подобрения, които доставят истинска стойност. Но с течение на времето, тъй като софтуерът става по-зрял, реалните подобрения, които доставят истинска стойност се забавят, поради което качеството на customer support намалява. Някои ERP доставчици вдигат таксите за поддръжка и много клиенти стават недоволни. По време на този период от време, по-голямата част от ERP потребителите са създали персонализации и интеграции, които да им дадат конкурентно предимство. Въз основа на актуалните данни и казуси, 65 процента от проблемите на клиентите са свързани с customized код.Тези гигантски софтуерни доставчици не поддържат custom код, и някои ИТ директорите казват, че самото съществуване на такъв код просто дава на ERP доставчика възможност за извинение, за да се избегне предоставянето на support. Софтуерът не се износва, но кое го прави неработещ? След като по-голямата част от грешките са открити в новите версии на софтуера, в 2 или 3 години след неговото внедряване, какво го кара да се счупи? Две неща: 1) Смяна в кода 2) Промяна в данните След това софтуерът се сблъсква с условия, които никога не е виждал преди и може да реагира отрицателно. Следва...  

 • 24.10.2016, ERP може да помогне за трансформация на финансите 4

  Най-лошият аспект на днешните ERP системи е, че те инхибират промяна в корпорации. Липсата на адаптивността в тези системи прокава "да се настрои и забрави" начин на мислене, който възпира фирмите от извършване на необходимите промени в процесите и спира иновациите. Невъзможността да се направят промени лесно в системата ERP задържа подобренията в корпоративни функции, които работят в ERP. Един от факторите, корпорациите да купуват първите ERP системи през 1990-те. е желанието им да правят реинженеринг на бизнес процесите, бизнес стратегия по това време. По-полезно е развиването на култура на непрекъснато усъвършенстване на процесите, един от стълбовете на непрекъснатото счетоводството, в организацията на финансите. По-лесно конфигуриране на ERP от бизнес потребителите подкрепя усилията за непрекъснато подобряване на процеса. Както пазара на бизнес софтуер, включително ERP, все по-често се движи към облака, основно предизвикателство пред доставчиците на софтуер е дизайнът на техните апликации за постигане на максимално лесно конфигуриране. Под което не се има в предвид възможността за избиране на модули от менюто, а добре обучени потребители да могат да правят корекции в process flow и структурите от данни. Тази липса на гъвкавост е важна бариера за приемане на облачно-базираните ERP. Въпреки че потребителските организации, които са по-способни да се адаптират към по-стандартните версии на ERP са склонни да вземат опцията, базирана на облак, това се отнася само за части от потенциалния пазар. Доставчиците на облачни ERP, които предлагат по-голяма гъвкавост при допускането на индивидуални клиенти, за да променят тяхното изпълнение, за да отговарят на техните специфични нужди ще имат конкурентно предимство. Доставчиците на Multitenant ERP вече са обърнали внимание на конфигурирането, и on-premises ERP доставчиците също ще имат полза от повишаване на възможността за конфигуриране на техните системи. Днешните корпорации са били готови да се примирят с недостатъците в своите ERP системи, защото всички са имали сходни проблеми. Но случаят вече не е такъв. Цената и сложността на ERP системите означава, че ИТ отделите, а не бизнес потребителите, са имали най-голямо участието в управлението им. Това също ще се промени. Бизнес потребителите и финансови отдели по-специално ще трябва да участват в периодични оценки на това колко добре ERP системата спомага за техните отговорности и цели. Финансовите мениджъри по-специално трябва да започнат този процес по-рано, като разберат как прилагането на нови технологии може да предизвика основни промени в начина, по който те управляват своя отдел. Доставчиците, които предлагат ERP системи, които са много по-лесни за конфигуриране, използване и актуализиране, поддръжкат сътрудничество in-context и мобилност, и осигуряват навременен, надежден анализ и доклади ще оцелеят. Тези, които се отличават в тези области ще спечелят по-голям пазарен дял.

 • 17.10.2016, ERP може да помогне за трансформация на финансите 3

  Друг важен аспект е, че ERP системите ще бъдат по-бързи в бъдеще, тъй като редизайна на основата на структурата на данните на софтуера и използването на технологии, като in-memory processing ще премахнат почти всички препятствия. По-бързите системи ще позволяват по-кратки цикли, които насърчават корпоративната гъвкавост, защото достъпът до актуална информация ще е по-бърз. Друга важна промяна, която вече е в ход, е способността да се правят анализи в реално време, или почти в реално време на данни, съхранявани в системата ERP. Категорията Business Intelligence (BI) софтуер  е разработена преди две десетилетия, за да се даде възможност на компаниите да получат полезна информация от наскоро реализиран ERP софтуер. Докато BI адресира този недостатък, той също добавя към цената и сложността на ИТ операциите на фирмата. Друг фокус на новите ERP системи ще бъде колаборацията. In-context сътрудничеството предоставя важен набор от способности, които могат да подобрят ефективността. Вместо да следват общия модел, възможностите за социално сътрудничество в ERP и други бизнес приложения разбират, че индивидите принадлежат към различни групи. Например, хората в една компания обикновено имат обща роля и една или повече определени задачи. Някои връзки са постоянни, докато други започват и завършват с един проект. Въпросите, които възникват могат да бъдат отворени за всички, или ограничени до специфични групи, подгрупи на групи или частен диалог. Заявки и коментари могат да бъдат общи, специфични или някъде по средата. Някои разговори, особено във финансовите или данъчните служби, трябва да бъдат строго контролирани. Софтуер, който разбира контекста на извършената работа и автоматизира процеса на управление на кой, какво и кога ще подкрепи по-ефективното сътрудничество, по-бързото приключване на задачите, по-голяма осведоменост за ситуацията в рамките на организацията и в резултат по-добро вземане на решения. През последните три години, ERP доставчиците са за въвеждане на повече възможности в in-context съвместната работа в техния софтуер. Mobile активирането вече е важна способност на някои ERP системи. ERP доставчиците се фокусират върху тези елементи, при които мобилността е важна, както и оптимизирането на user experience за изпълнение на задачата и платформата. За разлика от CRM, продажбите и системите за автоматизация, където продажбите и информационното обслужване трябва да бъдат достъпни по всяко време и навсякъде, значение на мобилността в ERP зависи от това кой го използва и защо. Някои задачи, като например въвеждане на данни не са много подходящи за мобилни устройства, докато рутинни задачи и одобрения са. Те трябва да са прости за конфигуриране и разработка, както и използване.  

 • 10.10.2016, ERP може да помогне за трансформация на финансите 2

  Това ще даде възможност натоварванията да бъдат разпределени по-равномерно по месеци и тримесечия, а не да се налага да се изчака до края на периода. По този начин, много фирми ще бъдат в състояние да ускорят своето развитие. Непрекъснато счетоводство може да допринесе за осигуряване на стратегически фокус на организацията върху финансите - промяна, която организациите ще приветстват. В проведено изследване на финансите, девет от 10 участници, казват, че е важно или много важно за финансовите отдели да поемат стратегическа роля в управлението на тяхната компания. В много отношения, днешните ERP системи са точно това, което хората не искат повече. Те са изключително времеемки и скъпи за създаване, поддръжка и модифицира. В проведено ERP изследване само 21 на сто от по-големите компании казват, че въвеждането на нови функционалности в ERP системите е лесно или много лесно, докато една трета го характеризират като трудно. Заради тази и други причини, сегашното поколение на ERP софтуер действа като бариера за иновации и усъвършенстване. ERP системите са предизвикателство поради сложността на бизнес организациите. Това няма да се промени. Преминали са десетилетия в изследвания на всички видове предприятия от различни гледни точки - от стратегически бизнес модели на високо ниво до финансовите отчети и изпълнението на конкретни производствени и финансови процеси. За непосветените, всичко в бизнеса изглежда просто, докато не се вгледаме в детайлите. След това, дори когато се отстранят несъществени елементи, все още изглежда сложно. ERP системите са сложни, тъй като съответните работни изисквания са сложни. Например, във всяка организация има конкуриращи се искания и приоритети по време на работа, когато една ERP система е създадена. Въпреки, че някои аспекти на ERP винаги ще бъдат сложни и ще изискват специфичен опит и услуги за проектиране и поддържане, техниките за масова персонализация могат да направят това по-лесно за изпълнение и да го променят, като по този начин елиминират значителна част от стойността на собствеността.  За няколко десетилетия, ERP доставчиците предлагат пакети, насочени към конкретни отрасли, като например космическите изследвания и фармацевтични продукти. Тези, насочени към средни компании, които имат по-строги бюджети, отколкото големите, предлагат out-of-the-box  конфигурации, насочени към още по-специфични видове бизнес, като например центрове за обработка на стомана, магазини за производство и др.. За повечето предприятия днешните, базирани на облака ERP системи са едно решение на проблема за скъпи актуализации и преконфигуриране. Този вариант обаче все още не е достатъчно привлекателен, ако дадена организация е в бизнес, който има много специфични изисквания за персонализиране, което повечето генерични ERP системи не могат да поддържат добре (например, процесно-производствени индустрии, като например специални химикали за производство). Едно положително развитие в категорията ERP е нарастващото внимание на продавачите към потребителския опит в проектирането на екрани и работни потоци. Трудните за навигация интерфейси, които са били нормални до сега са резултат от неопитност в проектирането и ограничените изчислителни ресурси. Следващото поколение на ERP системи се проектира с десетилетия опит и много по-мощни компютърни платформи и инструменти, различни от сегашните.  Днес е още по-важно да се създават функционални потребителски интерфейси. До голяма степен, защото хората, сега работят с няколко вида интерфейс на таблети и мобилни компютърни платформи, и използват по-широка гама от методи и жестове за да си взаимодействат с техните устройства. Следващото поколение на ERP софтуер трябва да включва всички тези възможности и да гарантира, че екраните и техните потоци са оптимизирани за устройствата. Очертаващото се поколение финансови мениджъри и ERP потребители няма да се примирят с неудобствата, с които техните предшественици са работили.